Gå til hovedinnhold

Flykter fra ett land i konflikt til et annet

Hver dag flykter tusenvis av familier fra Venezuela over grensen til Colombia. De fleste kun i det de står og går i. Familier oppholder seg i parker og sover på bakken med barna sine. Samtidig står Colombia selv til knærne i sin egen interne konflikt. SOS-barnebyer Colombia rapporterer om økt utnytting av barn og kvinner og at det haster å få etablert trygge soner for barn.

28. mai 2018

To kriser møtes i Colombia

I løpet av det siste året har 1,5 millioner venezuelanere flyktet fra den politiske og økonomiske situasjonen i hjemlandet sitt. De fleste drar til nabolandet Colombia. For et allerede hardt prøvet Colombia, kommer dette på toppen av landets egen flyktningkrise hvor gjenger og ulovlige væpnede grupper har tvunget store deler av befolkningen på flukt. I dag er mer enn syv millioner mennesker internt fordrevet. Bare i 2017 rykket 3000 familier opp fra sine hjem, til tross for fredsavtalen i 2016 mellom regjeringen og de Colombia-væpnede styrkene (FARC).

Mangler alt

SOS-barnebyer i Colombia rapporterer om venezuelanske familier som hverken har tilgang til husly, mat eller helsetjenester. Mange av barna oppholder seg timevis alene på gaten mens foreldrene prøver å finne en måte å livnære seg på. Det rapporteres om en økning i seksuell utnyttelse av barn og kvinner. Mange unge kvinner tvinges til å jobbe som sexarbeidere for å skaffe mat. Sikkerheten er kritisk, og SOS-barnebyer Colombia ser med særlig bekymring på de barna som er blitt adskilt fra sine familier.

10 000 barn

I Bucaramanga nær grensen til Venezuela, regner man med at så mange som 40 000 venezuelanere har søkt tilflukt. Av dem er 10 000 barn. SOS-barnebyer Colombia har allerede erfaring og kompetanse på å jobbe med familier på flukt, og planlegger et senter i Bucaramanga som kan bistå hjemløse familier med psykososial støtte og juridisk hjelp som kan sikre dem tilgang til offentlige tjenester i Colombia. I tillegg vil de jobbe med lokale myndigheter med integrering og gjenforening av barn som har kommet bort fra sin biologiske familie.

Presserende behov for trygge soner for barn

Det mest prekære er det å få etablert trygge soner for barn fra familier som bor på gaten. SOS-barnebyer har god erfaring med tygge soner for barn fra andre kriser og katastrofer. Her kan barna ha et trygt sted å være i løpet av dagen og oppleve en slags normalitet med lek, utdanning og pedagogiske aktiviteter. I første omgang vil 800 barn og unge og 400 familier få dette tilbudet. Deretter vil det utvides til å omfatte 1600 flyktninger fra Venezuela, i tillegg til 800 colombianere fra lokalsamfunnet.