Gå til hovedinnhold

Bli med oss å brøle for klima og barna

Klimakampen er en kamp for barns rettigheter og fremtid. Derfor deltar SOS-barnebyer på Klimabrølet og oppfordrer alle sine støttespillere og faddere til å bidra med sine brøl.

25. august 2021

Klimaendringene rammer de barna og familiene som allerede lever under de vanskeligste forholdene hardest. Innen 2030 kan mer enn 100 millioner mennesker falle tilbake i ekstrem fattigdom grunnet klimaendringer og tap av levebrød. 

Tap av foreldreomsorg henger tett sammen med fattigdom. Hele 9 av 10 barn som blir forlatt, blir det på grunn av fattigdom.  Med andre ord setter klimaendringene også barn i fare for å bli alene. I tillegg kan mer enn 200 millioner mennesker bli fordrevet på flukt på grunn av klimakatastrofer innen 2030. Dette øker risikoen for at barn og unge kommer vekk fra sin familie. I dag bor nesten 710 millioner barn i land med stor risiko for å bli sterkt rammet av klimakrisen.

Her kan du levere ditt brøl 

Fakta om Klimabrølet

  • Klimabrølet er en partipolitisk uavhengig forening, og målet er å gi folkevalgte politikere kraft til å ta modige klimavalg, slik at global oppvarming kan begrenses til godt under to grader. 
  • Klimabrølet bidrar til oppslutning og samhold, og er en enkel og effektiv måte å engasjere seg i klimasaken.
  • Arets klimabrøl slippes løs i form av en kunstinstallasjon 27. august foran Stortinget.

Les mer om hvilke konsekvenser ekstremvær og klimaendringer har for allerede utsatte familier: https://www.sos-barnebyer.no/familier-i-krise