Gå til hovedinnhold

Bli med oss å brøle for klima og barna

Klimakampen er en kamp for barns rettigheter og fremtid. Derfor deltar SOS-barnebyer på Klimabrølet og oppfordrer alle sine støttespillere og faddere til å bidra med sine brøl.

Klimaendringene rammer de barna og familiene som allerede lever under de vanskeligste forholdene hardest. Innen 2030 kan mer enn 100 millioner mennesker falle tilbake i ekstrem fattigdom grunnet klimaendringer og tap av levebrød. 

Tap av foreldreomsorg henger tett sammen med fattigdom. Hele 9 av 10 barn som blir forlatt, blir det på grunn av fattigdom.  Med andre ord setter klimaendringene også barn i fare for å bli alene. I tillegg kan mer enn 200 millioner mennesker bli fordrevet på flukt på grunn av klimakatastrofer innen 2030. Dette øker risikoen for at barn og unge kommer vekk fra sin familie. I dag bor nesten 710 millioner barn i land med stor risiko for å bli sterkt rammet av klimakrisen.

Her kan du levere ditt brøl 

Fakta om Klimabrølet

  • Klimabrølet er en partipolitisk uavhengig forening, og målet er å gi folkevalgte politikere kraft til å ta modige klimavalg, slik at global oppvarming kan begrenses til godt under to grader. 
  • Klimabrølet bidrar til oppslutning og samhold, og er en enkel og effektiv måte å engasjere seg i klimasaken.
  • Arets klimabrøl slippes løs i form av en kunstinstallasjon 27. august foran Stortinget.

Les mer om hvilke konsekvenser ekstremvær og klimaendringer har for allerede utsatte familier: https://www.sos-barnebyer.no/familier-i-krise