Gå til hovedinnhold

Bli frivillig

Så gøy og bra at du ønsker å bidra som frivillig! Som frivillig i SOS-barnebyer bidrar du til at enda flere barn får en god oppvekst. Både her hjemme og der ute i verden.

Dersom du er ungdom mellom 12-26 år vil vi gjerne ha deg med i ungdomsorganisasjonen vår UngSOS.


Vårt oppdrag

Vi skal gjennom kunnskapsformidling, holdningskapende aktiviteter, påvirkningsarbeid og lokale initiativ bidra til at enda flere barn får en god oppvekst. Du velger selv hvor ofte du vil bidra, og hva slags aktiviteter du vil delta på. 

  • Lokale aktiviteter
  • Påvirkningsarbeid
  • Innsamling

Vi har per i dag rundt 19 selvstendige distriktsforeninger som alle har et varmt engasjement for SOS-barnebyers formål og arbeid. I tillegg har vi altså en dedikert ungdomsfløy, UngSOS, som har aktive grupper flere steder i landet. De senere årene har vi også fått studentforeninger på plass i både  Oslo og Bergen. 

 

 Meld deg som frivillig her:

 

 

Meld deg som frivillig i dag!