Gå til hovedinnhold

Hvordan kan du hjelpe barna som er forlatt?

Alt for mange barn er alene eller står i fare for å bli det. Krig, fattigdom, at foreldrene dør, rus og psykisk sykdom er noen av årsakene. Å bli forlatt, og måtte vokse opp alene, setter barn i en utrolig sårbar situasjon, både psykisk og fysisk. Bli fast giver i dag og du kan gi disse barna et trygt hjem. 

Som fast giver i SOS-barnebyer er du med på å:

  • Jobbe mot vårt felles mål: Ingen barn skal vokse opp alene
  • Beskytte barn mot vold
  • Hjelpe barn rammet av katastrofer
  • Gi barn og unge mulighet for lek, skolegang og utdanning
  • Jobbe for barns rettigheter - over hele verden

Hvorfor trenger barna din hjelp?

Som fast giver bidrar du til at familier i krise får støtten de trenger for å holde sammen og være det beste stedet for barna å vokse opp. Du bidrar til at barn som er alene kan få en ny mamma. Uten faste givere hadde det ikke vært mulig å gi disse barna en trygg og god barndom med den omsorgen de har krav på.

Sammen med lokale partnere styrker vi lokalsamfunn slik at flere barn og familier får en bedre livssituasjon. Vi er der så lenge barna trenger oss, både i humanitære kriser, men også i en vanskelig hverdag. Du vil også bidra til å sikre barn god omsorg, og påvirke politiske prosesser som styrker alle barns rettigheter.

Blir du fast giver blir du med på å hjelpe barn i 137 land over hele verden.

Vi vet at det vi gjør fungerer: 

98 prosent av barna som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre.

95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene opplever at foreldrene er blitt aktivt involvert i deres liv.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon