Gå til hovedinnhold

Din vipps kan utgjøre en forskjell for disse barna

Barn skal ikke være alene. 220 millioner barn er, eller står i fare for å bli alene. Du kan utgjøre en forskjell for disse barna.

  • 150 kr kan gi livsviktig ernæring til ett alvorlig underernært barn i én måned.
  • 300 kr kan gi livsviktig ernæring til ett alvorlig underernært barn i to måneder.
  • 450 kr kan gi livsviktig ernæring til ett alvorlig underernært barn i tre måneder.

En verden fylt av barn uten omsorg

Årsakene til dette er mange: Fattigdom, klimaendringer, krig, psykisk helse, sykdom og vold. Du kan utgjøre en forskjell for disse barna!

Med din hjelp kan vi nå ut til flere barn og familier som trenger oss. Du kan støtte familier i krise og hjelpe barn som har mistet omsorgspersonene sine. Alle barn har rett til en trygg oppvekst. 

Som SOS-fadder er du med på å:

  • Jobbe mot vårt felles mål: Ingen barn alene
  • Hjelpe barn og barnefamilier ut av fattigdom
  • Hjelpe barn rammet av katastrofer
  • Gi barn og unge mulighet for lek, skolegang og utdanning
  • Jobbe for barns rettigheter - over hele verden

Du vil få innsikt i betydningen av at barn har en familie som kan sørge for omsorg, skolegang og beskyttelse, hvordan vårt arbeid bedrer barns oppvekstsvilkår og skaper utvikling for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Og du vil se hvordan barn og familier får en bedre hverdag takket være mennesker som deg.

Pengene du gir, brukes der det er størst behov. På den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.

Som fadder gir du barn trygghet

Hver dag mister barn omsorg fra familien sin av grunner som kan forebygges. Sammen med lokale partnere styrker vi samfunn og familier, og gir dem støtten de trenger for at barna kan fortsette å bo hjemme. Sammen gir vi også omsorg til barn som er alene.  ​
 ​
Vi er der så lenge barna trenger oss, både i humanitære kriser og i en vanskelig hverdag. Du gir barn over hele verden muligheten til en trygg barndom. Som SOS-fadder er du med på å hjelpe barn i 137 land. 

Vi vet at det vi gjør fungerer: 

98 prosent av barna som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre.

95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene opplever at foreldrene er blitt aktivt involvert i deres liv.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon