Gå til hovedinnhold

Klem kan redde liv

Kroppskontakt og fysisk nærhet er viktig for de aller fleste mennesker. For små barn kan det bety forskjellen på liv og død.

Kroppskontakt senker blodtrykket, styrker immunforsvaret og virker smertelindrende. Klem, kos og en trygg omfavnelse gjør at vi føler oss sett, elsket og anerkjent. Fysisk nærhet er livsviktig for alle mennesker, og spesielt barn. Små barn som ikke får kroppskontakt og omsorg, kan i verste fall dø.

Kroppskontakt gir utvikling

Flere studier de seneste årene viser at barn trenger fysisk kontakt og kjærtegn for å vokse opp og utvikle seg normalt, både fysisk, mentalt og emosjonelt. En god barndom har verdi i seg selv, men den legger også grunnlaget for at vi kan fungere godt som voksne.

Tiltak som sørger for at flere barn vokser opp med trygg tilknytning og kjærlighet, bidrar til en ny generasjon av trygge og ressurssterke voksne. Sånn sett er barns oppvekst og utvikling samfunnets viktigste kapital.

Omsorg skaper trygghet, trygghet skaper utvikling. Foto: Claire Ladavicius
Omsorg skaper trygghet, trygghet skaper utvikling.

Omsorgseffekten

I effekten av å sørge for god omsorg med kjærlighet og trygg tilknytning ligger det krutt. Barn i en stabil familie har voksne som kan ta dem med til helsestasjonen for å få vaksiner. De kommer seg på skolen, får utbytte av skolegangen og nok mat til å konsentrere seg. De slipper å jobbe. De får nok næring til at kroppen og hjernen utvikler seg normalt, og medisiner når de er syke.

Med utdanning og sosiale ferdigheter har de gode muligheter i jobbmarkedet som voksne. De kan betale skatt, kjøpe tjenester lokalt og holde flere i arbeid. De bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Ikke minst fordi de har lagt grunnlaget for å lykkes i å knytte sunne relasjoner og stifte en familie.

Fakta om klemmens betydning

  • Hudkontakt og berøring er den viktigste måten å formidle nærhet, omsorg og trygghet til spebarn på. 
  • Spebarn som får for lite kontakt og kjærlighet, blir apatiske, tar til seg mindre næring og kan i verste fall dø. 
  • Ved hudkontakt og kos frigjøres hormonet oksytocin, som reduserer angst og gir følelse av ro, trygghet og tilhørighet.  
  • Kos og klem bekrefter kjærlighet, gir barn bedre selvfølelse og følelse av å bli elsket, sett og akseptert.  
  • Også større barn og voksne trenger kroppskontakt og berøring, så vær raus med klemmene. 

 

Hva skjer når du blir fadder?

Du får en SMS med lenke til Min Side der du får informasjon om barnebyen du støtter.

Du får en SMS med lenke til Min Side der du får informasjon om barnebyen du støtter.

Du får en velkomstmappe i posten etter en ukes tid.

Du får en velkomstmappe i posten etter en ukes tid.

To ganger i året får du brev fra barnebyen med siste nytt om barnebyen din.

To ganger i året får du brev fra barnebyen med siste nytt om barnebyen din.

Du får nyhetsbrev og vårt digitale magasin per e-post. Med informasjon om det du bidrar til.

Du får nyhetsbrev og vårt digitale magasin per e-post. Med informasjon om det du bidrar til.