Gå til hovedinnhold

Betydningen av besteforeldre

Fotoreportasje

I mange familier er besteforeldre en svært viktig del av barnas sosiale nettverk. De trer støttende til når det trengs, og er et ekstra sett med omsorgspersoner som kan gi barn trygghet, spesielt i perioder som oppleves som ustabile. I mange land er det ikke uvanlig at besteforeldrene tar over omsorgen når foreldrene faller fra.

02. desember 2021

Bestemor og barnebarn. Foto: Katerina Ilievska

Mange foreldre får god støtte av besteforeldre, som tar seg av den daglige omsorgen for barnebarna mens foreldrene jobber. 

Bestemor klemmer sine barnebarn. Foto: Lur Katt

Samværet med besteforeldre kan også være viktig for barnets sosiale liv og utvikling.

Bestemor leser til barnebarna. Foto: Monica Strømdahl

Barn forstår mer av hvem de er og hvor de kommer fra gjennom sin kontakt med besteforeldrene.

Bestemor og barnebarn fra Etiopia. Foto: Jakob Fuhr

Studier viser at barn som har tette bånd til sine besteforeldre, har mindre adferds- og sosiale vansker som ungdom.

Bestemor fra Malawi med sine to barnebarn. Foto: Sissel Aarak

Mange steder har aids og andre kroniske sykdommer tatt livet av store deler av foreldregenerasjonen. Halvparten av alle afrikanske barn som har mistet foreldrene sine, bor hos sine besteforeldre.

Bestemor spiser sammen med barnebarna. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Besteforeldre har oppgaven som både forbilder og formidlere av tradisjoner. Med sin lange livserfaring og kjennskap til familiehistorien kan besteforeldre knytte fortid og nåtid sammen for barna.