Gå til hovedinnhold

Beskytte barn uten familie – på begge sider av krig og konflikt

Å jobbe i land preget av uro, konflikt og krig, er ekstremt utfordrende. Vår første og fremste prioritet er uansett alltid å beskytte barn, sørge for at familier kan holde sammen og sikre god omsorg til barn som har mistet eller kommet vekk fra familien sin, forteller SOS-barnebyers president, Dereje Wordofa.

20. februar 2023

Hva er de viktigste prioriteringene når det kommer til å sikre barn god omsorg i krigs- og konfliktområder?

– I alle land og områder vi arbeider er vår viktigste oppgave å beskytte og gi støtte til barn som enten er alene, eller hvor familien deres er i en så ekstremt kritisk tilstand at barna risikerer å ende opp alene. Krig setter barn som er uten en stabil familie i en akutt sårbar situasjon.

Og alle steder hvor vi er etablert er vi avhengige av å samarbeide med lokalsamfunn og lokale ledere. I en krigs- eller konfliktsituasjon kan det være utfordrende siden vi nødvendigvis må jobbe med myndigheter og grupper på begge sider av konflikten for å kunne gjøre jobben vår.

Vi følger de humanitære prinsippene om humanitet, upartiskhet, uavhengighet og nøytralitet. Selv om vi driver politisk påvirkningsarbeid for å få myndigheter til å prioritere tiltak for barn i vår målgruppe, er ingen av våre tiltak politiske. Vi er på barnas side, de barna som er alene eller risikerer å bli overlatt til seg selv.

Dereje Wordofa, SOS-barnebyers president
Dereje Wordofa, SOS-barnebyers president

Hva legger du i det å «være på barnas side» i krig og konflikt?

– Det er alltid en forventing om at man må velge side i krig og væpnet konflikt, og mange mener at SOS-barnebyer også burde velge side. Men vi velger aldri politisk ståsted på den måten. Vi kan ha SOS-barnebyer som sørger for livsvikte tiltak og støtte til barn og familier i en region som er kontrollert av myndighetene så vel som i områder hvor en annen part i konflikten har kontroll. For å ivareta sikkerheten til både barna og våre ansatte, og sørge for fortsatt drift av våre programmer og tiltak, er vi nødt til kunne forholde oss til de ulike partene i en konflikt.

Barn er alltid uskyldige i enhver krig eller væpnet konflikt. Vår viktigste oppgave er å beskytte og ta vare på barn som er uten en stabil familie, uavhengig av deres identitet og bakgrunn og uansett hvor vanskelige og utfordrende forholdene eller situasjonen er. Vi er til stede i over 130 land, hvorav flere har en historie med krig, politisk omveltninger og sosial uro. I atskillige av disse har vi jobbet for barn i mange tiår, under ulike makthavere, politiske spenninger og voldelige konflikter. Vi er kjent for å være upartiske og for at vi alltid og uansett er der for barna, og jeg tror det er det som gjør at vi har kunnet opprettholde våre programmer og tiltak uavhengige av politiske endringer.

Hva er de største utfordringene ved å jobbe i et område rammet av krig eller konflikt?

– Å navigere i en kompleks humanitær nødssituasjon kan være ekstremt vanskelig. I tillegg til å følge de humanitære prinsippene, legger vi også til grunn de felles internasjonale retningslinjene som gjelder for alle humanitære organisasjoner som sier at det humanitære imperativ alltid kommer først.

Dette blir ikke alltid forstått av myndigheter eller andre aktører i en konflikt. Noen vil anta at vi skal velge side eller nekte humanitær hjelp til barn. Men, i likhet med alle parter i en konflikt, så har vi en plikt til å beskytte barn på begge sider av konflikten.

Vår mest kritiske utfordring er å sørge for at barna som befinner seg midt i en krigssone får den hjelpen de trenger til å overleve og minimere både fysiske og psykiske skader. Det betyr at vi i tillegg til å sørge for mat, vann, husly og tilgang til medisinsk behandling, også må ha tiltak som hjelper barna med å bearbeide traumatiske opplevelser. Psykologisk oppfølging er ekstremt viktig for at barn ikke skal ende opp med livsvarige emosjonelle skader og traumer.

Vil det kunne oppstå en situasjon hvor SOS-barnebyer ikke lenger vil kunne være nøytrale?

– Vi vil alltid opprettholde de humanitære prinsippene. Vår oppgave er å beskytte og ta vare på barn, uansett hvordan den politiske situasjonen endrer seg. Det er tilfeller hvor vi blir forhindret i å nå frem med humanitær assistanse. I slike tilfeller forsøker vi å holde en så lav profil som mulig, fordi det ofte er nødvendig for å få tilgang til de stedene som er vanskelig å nå. Vi har eksempler på at vi gjennom stille diplomati har kunnet forhandle oss frem til å kunne hjelpe barn og familier som er rammet av en konflikt og har en ekstremt vanskelig livssituasjon. For å kunne jobbe under slike forhold må man sette medfølelse med de menneskene som er rammet, over eventuelle politiske overbevisninger eller holdninger til partene i en konflikt.

Når det er sagt, så har vi også muligheten til å være en stemme som kan mane partnerne til å ta hensyn til sivilbefolkningen og da særlig barna, og be om en snarlig fredelig løsning. I de tilfellene der vi ikke har adgang eller mulighet til å nå ut til barn og familier i hardt rammede områder, støtter vi lokale organisasjoner som kan bidra til barns beskyttelse.

Hvilke eksempler har du på at SOS-barnebyer har jobbet på begge sider av en konflikt?

– Vi kan jo ta Ukraina for eksempel. Det har vi hatt tiltak for barn og familier i nærmere 20 år. Og vi jobbet med familier på begge sider av frontlinjen før krigen brøt ut. I det året som har gått siden krigen startet, har over 74 000 barn fått hjelp gjennom våre ulike tiltak. Vi har også en lang tradisjon i Russland, hvor vi har jobbet i mer enn 25 år med å sikre barn og unge en trygg og stabil oppvekst.

I Somalia, som har vært rammet av voldelige konflikter i flere tiår, har vi jobbet kontinuerlig i over 40 år, og sørget for beskyttelse, stabil omsorg, helsehjelp og skolegang til barn, i tillegg til humanitær assistanse. Under den nylige konflikten i Tigray-regionen i Etiopia kunne vi opprettholde støtten til alle barna, familiene og ansatte som er med i våre programmer i SOS-barnebyen i Mekele, regionhovedstaden, samtidig som vi jobbet i resten av landet. Å jobbe i områder som er rammet av langvarige voldelige konflikter er kompleks og utfordrende. Men vi har et ansvar over barna, og med de humanitære prinsippene som grunnlag gjør vi det vi kan for å møte behovene og hjelpe barn og familier som trenger det.