Gå til hovedinnhold

Vi er alle i samme båt

Ulstein Group holder stø kurs gjennom et langsiktig samfunnsansvar. Verdien er noe som blir forstått på alle verdens språk.

– Gjennom et langsiktig samfunnsansvar synliggjør vi våre kjerneverdier, og sikrer fundamentet for videre vekst. Like muligheter til kunnskap og utvikling er ganske enkelt en investering i fremtiden, sier HR-direktør i Ulstein Group, Torild Bugge.

Familier og nærmiljø

– Som en hjørnestensbedrift er det naturlig å støtte opp under et bærekraftig nærmiljø. I snart hundre år har vi i fellesskap skapt solide verdier, og da sitter det i ryggmargen at interessene til kommende generasjoner skal ivaretas, sier Bugge.

Samarbeidet med SOS-barnebyer synliggjør hvor viktig familie og omsorg er for verdibygging. Læring og utvikling begynner alltid i det nære.

Torild Bugge, HR-direktør i Ulstein Group

Ulstein Group har 700 ansatte, hvorav 200 jobber utenlands.

Engasjement og nytekning preger alt Ulstein Group foretar seg. Utvikling av kompetanse internt så vel som i nærmiljøet, er et prioritert område for å sikre vekst og kontinuitet.

Internasjonalt engasjement

- Et bærekraftig lokalsamfunn er like viktig i Ulsteinvik som i alle andre land. I dag seiler våre skip på alle de syv hav, og vi er svært bevisst på hvordan våre valg påvirker miljøet rundt oss. Fremdeles ser vi at kjønn og levekår ikke gir likeverdige muligheter til læring og utvikling. Derfor er også de nye Bærekraftsmålene til FN en prioritert satsning i vårt konsern, forteller Bugge.

En liten og sårbar verden

- Skal vi først gjøre noe må det være på en skikkelig og ansvarlig måte. Derfor er et langsiktig og forpliktende samfunnsansvar viktig for oss. Årlig rapporterer vi på prinsippene til UN Global Compact, og er stolt av å få internasjonal anerkjennelse som en etisk ansvarlig bedrift. Ikke bare synliggjør dette alt vi ønsker å stå for, men partnerskapet med SOS-barnebyer bidrar til å realisere langsiktig verdiskapning. Gjerne for de neste hundre år, avslutter Bugge.

Sårbare barn som ellers ikke ville opplevd en hverdag med lek og læring i en barnehage får nå denne muligheten gjennom SOS-familieprogrammet i Lubango, Angola.
Sårbare barn som ellers ikke ville opplevd en hverdag med lek og læring i en barnehage får nå denne muligheten gjennom SOS-familieprogrammet i Lubango, Angola.
Workshops om vann og sanitære forhold gjøres ute i lokalsamfunnene for å bygge kunnskap og forebygge sykdom og dødelige sykdommer.
Workshops om vann og sanitære forhold gjøres ute i lokalsamfunnene for å bygge kunnskap og forebygge sykdom og dødelige sykdommer.
Barn som mangler fødselsattest får heller ikke mulighet til skolegang. Denne gutten begynte på SOS-skolen i Angola når han var 14 år og kunne da hverken skrive eller lese.
Barn som mangler fødselsattest får heller ikke mulighet til skolegang. Denne gutten begynte på SOS-skolen i Angola når han var 14 år og kunne da hverken skrive eller lese.
Denne 46 år gamle kvinnen får hjelp gjennom SOS-familieprogrammet og har nå inntektsskapende arbeid som steinhugger.
Denne 46 år gamle kvinnen får hjelp gjennom SOS-familieprogrammet og har nå inntektsskapende arbeid som steinhugger.

- Det som imponerte meg mest var engasjementet blant de ansatte i SOS-barnebyer. For sårbare barn uten så mye som en fødselsattest, sikrer SOS- familieprogrammet i Angola alt fra tak over hodet, omsorgspersoner, trygge sanitærforhold og ikke minst rett til skolegang og helsetjenester. I dag når SOS-familieprogrammet ut til 500 barn i Lubango, Angola. Det er en viktig og god begynnelse, sier Torild Bugge.

- Bærekraftsmålene til FN sammenfaller godt med å være hovedsamarbeidspartner til SOS-barnebyer. Ambisjonen om å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, samt full likestilling mellom kjønnene engasjerer oss sterkt.

Torild Bugge, HR-direktør i Ulstein Group