Gå til hovedinnhold

Her er det giverglede på lønningsdagen

SAS-ansatte

SAS-ansatte har samlet inn nesten 20 millioner kroner til SOS-barnebyers arbeid – over lønnsslippen. Resultatene får ringvirkninger.

- Det er imponerende å se hvilken stor giverglede det er blant ansatte i SAS. Takket være en fantastisk oppslutning, har SAS-ansatte vært med på å gi foreldreløse og utsatte barn i en rekke land et trygt og meningsfylt liv, sier generalsekretær Bente Lier i SOS-barnebyer.

Det mer enn 30 år lange engasjementet er ikke bare imponerende i seg selv. Det er også et godt eksempel på hvordan man kan bygge en kultur nedenfra i en organisasjon. En kultur som bryr seg. Dette har ført til en langsiktig investering i barn og unges utvikling, og skapt varige endringer i en rekke lokalsamfunn i verden.

Takket være en fantastisk oppslutning, har SAS-ansatte vært med på å gi foreldreløse og utsatte barn i en rekke land et trygt og meningsfylt liv

Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer

Vil gjøre en innsats

Dette er et viktig arbeid, sier flyvertinne Mette Magnussen. Sammen med purserne Andreas Bastesen og Marianne Os Sanden ivrer hun etter å verve flere kolleger til samarbeidet

- Dette er et viktig arbeid, sier flyvertinne Mette Magnussen.

Sammen med purserne Andreas Bastesen og Marianne Os Sanden ivrer hun etter å verve flere kolleger til samarbeidet.

- Vi reiser ofte til mange fine steder, men vi vil ikke bare nyte sol og strand. Vi vil bidra, sier Andreas B. Bastesen.

SAS-ansatte har vært nær samarbeidspartner med SOS-barnebyer siden januar 1983. Den gang startet det som et engasjement blant 500 ansatte i Braathens, men ble videreført ved sammenslåingen av selskapene i 2004. Siden den gang er det kommet til flere hundre nye lønnstrekkere.

Langsiktig støtte

Pengene har vært med på å gi barn og unge i Kenya, Gambia, Russland, Zambia og Swaziland et trygt og meningsfylt liv.

Pengene har vært med på å gi barn og unge i Kenya, Gambia, Russland, Zambia og Swaziland et trygt og meningsfylt liv. I fjor høst åpnet en ny SOS-barneby i Mwanza i Tanzania, hvor SAS-ansatte finansierte ett av husene.

- Det som er fint med dette arbeidet, er at det ikke bare avhjelper nøden der og da. Det er tiltak som gir god effekt over tid, sa Marianne Os Sanden da de tre kabinansatte ble intervjuet av SAS-magasinet Scandinavian Traveler for litt siden.

Inkluderer lokalmiljøene

Støtten deres får ringvirkninger, som for eksempel i Mwanza. I tillegg til barnebyen, driver SOS-barnebyer også et familieprogram i lokalsamfunnet som når ut til over tusen barn.Programmet skal forhindre at barn mister foreldreomsorgen. Det gjøres ved å styrke familier og lokalsamfunn slik at de blir i stand til å endre sin egen livssituasjon – enten det er gjennom å reparere et ødelagt hus, skaffe seg skolegang, eller yrkesutdannelse, eller nyttiggjøre seg en spare- og lånegruppe. Noe som ikke bare gir familiene bedre økonomi, men også et nettverk.

Slik kan du engasjere kollegene dine

Tre måter bedrifter og ansatte kan engasjere seg i SOS-barnebyers arbeid på.

Ved å støtte SOS-barnebyer økonomisk eller inngå i et samarbeidsprosjekt, kan bedrifter gi barn omsorg og utvikling. I tillegg kan arbeidsplassen bygge et sosialt engasjement hos menneskene i og rundt bedriften. 

1. Lønnstrekkordning

Ansatte kan sammen støtte SOS-barnebyer med et valgfritt beløp hver måned. Lønnstrekkordningen er enkel og fleksibel og trekkes direkte fra lønnslippen. Bidraget kan også gi skattefradrag. 

2. Bedriftsfadder

Som bedriftsfadder støtter man enten vårt generelle arbeid, vårt nødhjelpsarbeid, eller vårt arbeid for ungdom. På samme måte som i et privatfadderskap får man oppfølging gjennom bilder, film og tekst og man får tilrettelagt markedsmateriell til å synliggjøre bedriftens engasjement. Et bedriftsfadderskap koster 1000 kroner i måneden, eller mer hvis bedriften ønsker dette. 

3. Strategiske samarbeid

Et samarbeid med SOS-barnebyer skal være en investering. For bedriften, for samfunnet, og ikke minst for barna man skaper et vendepunkt for. Et strategisk samarbeid er skreddersøm med fokus i felles prosjekter, verdier, målsettinger, fremdrift og forventninger. Dette passer for bedrifter som tenker strategisk og langsiktig rundt sitt samfunnsansvar. Les mer om samarbeidsformer og muligheter.