Gå til hovedinnhold

Det digitale gapet er større etter koronapandemien

Digital Village

Så langt har prosjektet Digital Village nådd 21 000 barn, unge og omsorgspersoner. Men det er fortsatt et enormt digitalt gap blant barn og unge, som koronapandemien har gjort enda bredere.

23. juni 2022

Digital Villages ble lansert i 2018 med mål om å tette det digitale gapet, og gi barn og unge like muligheter gjennom teknologi. Sammen med partnerne våre digitaliserer vi barnebyer og lokalsamfunn. Vi setter opp IT-senter, gir tilgang til internett og gjennomfører opplæring.

Målet er å:

Sikre at barn, unge, omsorgspersoner og fagfolk i SOS-barnebyer har tilgang til digitale verktøy og internett.

Sikre at barn, unge, omsorgspersoner og fagfolk i SOS-barnebyer har tilgang til digitale verktøy og internett.

Støtte barn og unge i å utvikle digitale ferdigheter for å øke kompetansen, få tilgang til digital læring som kan brukes videre i utdanningsløpet.

Støtte barn og unge i å utvikle digitale ferdigheter for å øke kompetansen, få tilgang til digital læring som kan brukes videre i utdanningsløpet.

Øke bevisstheten rundt nettsikkerhet og trygg bruk av digitale løsninger.

Øke bevisstheten rundt nettsikkerhet og trygg bruk av digitale løsninger.

Digital Village har vært en en suksess på Filippinene! Les saken lenger ned på siden.

Koronapandemien

Pandemien har gitt mange negative effekter, og ikke bare ført til at mange barn og unge har blitt utestengt fra undervisningen fordi den har foregått på digitale plattformer, men også forsinkelser i leveranse av utstyr. Dette har gjort at mange land har måttet utsette aktivitetene i regi av Digital Village. I Niger for eksempel, har leveringstid på utstyret vært ni måneder, mot normalt to uker.

Jente med munnbind ser inn i kamera.

Dårlig infrastruktur

I noen land har alt utstyr og teknologi vært på plass, men strømmangel og dårlig nettforbindelse har gjort at de digitale aktivitetene og prosjektene ikke har blitt gjennomført. Å forbedre infrastrukturen er nå ett av satsingsområdene i Digital Village-programmet.

Lokalt partnerskap

Selv om globale partnerskap er avgjørende for å sikre stabile ressurser, er også lokale, relevante partnerskap viktige for å gjennomføre prosjektene mer effektivt. Land som har etablert lokale partnerskap kan vise til gode resultater.

Digital kunnskap er grunnleggende

Det er barna som lever i de mest sårbare situasjonene som mangler tilgang på de digitale fellesgodene. Dette får fatale ringvirkninger for fremtiden deres. Sammen med lese- og skriveferdigheter, er digital kunnskap helt grunnleggende.

Fakta:

  • To av tre barn og unge under 25 år har ikke tilgang til internett hjemme.
  • 2,2 milliarder barn og unge har ikke hatt tilgang til undervisningen under koronapandemien fordi denne har blitt gjennomført digitalt.*
  • Det antas at 90 prosent av alle arbeidsplasser krever digitale ferdigheter i 2022.

*Tall fra Unicef

Vi trenger flere partnere til Digital Village

Vi er enormt takknemlige for alt det alle våre Digital Village-partnere bidrar til, og stolte av alt det som allerede har blitt gjennomført! Men det er et stort behov for gjennomføring av Digital Village programmet på nye lokasjoner, og oppskalering på eksisterende steder. Vi trenger derfor mer støtte for å jobbe videre med å tette det digitale gapet. Ikke nøl med å ta kontakt med oss, det er mange måter å bidra på, og forhåpentligvis finner vi i fellesskap ut hva som passer for dere.

Victoria Prøitz

Victoria Prøitz

Rådgiver Næringsliv og partnerskap.

Mobil: 936 91 955

Fakta:

  • Digital Village ble lansert i 2018 for å tette det digitale gapet blant barn og unge.
  • Etablert i 12 land: Mexico, Brasil, Argentina, Filippinene, Libanon, Palestina, Niger, Angola, Etiopia, Malawi, Sudan og Mosambik.
  • Programmet er basert på tre pilarer:
    • tilgang til teknologi
    • tilegnelse av digitale ferdigheter
    • opplæring i nettsikkerhet

Les mer om Digital Village her.

Filippinene: Digital Village en suksess

Digital Villages-prosjektet har utgjort en stor forskjell for barn og unge som er en del av SOS-barnebyers program på Filippinene. Det har ikke bare endret kvaliteten på utdanningen deres, men har også vært en inspirasjon og fått mange til å satse på en IKT-relatert karriere.

Tre unge fra SOS-barnebyer Filippinene står foran to PCer og smiler. Foto: SOS-barnebyer Filippinene

På grunn av koronapandemien ble all undervisning gjennomført på digitale plattformer. Som et resultat av dette ble 22 millioner filippinske barn, som lever i en sårbar situasjon, utestengt fra undervisningen på grunn av manglende nettilgang og digital kunnskap.

SOS-barnebyer i landet var tidlig i gang med Digital Village-programmet, det ble startet tre år før pandemien brøt ut. Så barn og unge, som er en del av omsorgstilbudene til SOS-barnebyer, hadde allerede tilgang til utstyr og gode digitale ferdigheter.

E-læringsmoduler har gitt nye muligheter

Gjennom Digital Village-programmet har det også blitt utviklet et sett med e-læringsmoduler, der gjennomføringen har vært svært vellykket. Grunnen til dette er:

  • Grundig prosess på forhånd med involvering av de unge for å skreddersy løsningen.
  • Evaluering av undervisningsopplegget etter at det var gjennomført.
  • Utvikling av nye opplæringskurs, som støtter karriereplanene til de unge, basert på tilbakemeldingene i evalueringen.

Den digitale kompetansen de har tilegnet seg har både vært en pådriver til videre utdanning innenfor feltet, og gitt større muligheter til ansettelse.