Gå til hovedinnhold

De utvalgte få

Et talent kan forandre hele bunnlinjen. To en hel landsby! Det vet Mercuri Urval noe om.

23. november 2015

- Å identifisere potensialet i mennesker er vår kjernekompetanse. Vi tar ikke bare utgangspunkt i en persons utdannings- og erfaringsbakgrunn, men ser også etter vedkommendes potensial for videre utvikling. Her føler vi at vi finner flere paralleller med SOS-barnebyer. Vi jobber begge med å flytte innbilte grenser, sier Harald Hjertø, direktør i Mercuri Urval.

Equal opportunities

- Å skifte jobb er kanskje den viktigste beslutningen vi tar i livet, nest etter viktige familie-begivenheter. Da skylder vi både oppdragsgivere og kandidater å se objektivt på potensialet i hvert enkelt menneske. Utvelgelse handler om så mye mer enn ytre faktorer og en perfekt CV, sier Hjertø.

Som bedriftspartner bidrar konsulentselskapet til at ungdom får yrkesopplæring i Lusaka, Zambia slik at de blir i stand til å skaffe seg en stabil inntekt i fremtiden. Dette er også med på å skape utvikling i lokalsamfunnet og redusere fattigdommen i området.

- Equal opportunities er vår måte å ønske deg velkommen til oss.

Den store visjonen

- I det daglige arbeider vi med å få frem potensialet i ressurssterke mennesker, mens SOS- barnebyer jobber med det samme blant de sårbare. Tenk om noen av barna i barnebyen en dag får sitte i et møterom som dette, og virkelig få brukt sine evner på en måte ingen hadde trodd var mulig. Dette er et flott bilde som stimulerer oss til å samarbeide med SOS-barnebyer, sier Hjertø.

Som bedriftspartner bidrar Mercuri Urval til at ungdom som Mandalena får yrkesopplæring i Lusaka. Foto: SOS-arkiv
Som bedriftspartner bidrar Mercuri Urval til at ungdom får yrkesopplæring i Lusaka.
Ungdom i Lusaka får blant annet yrkesopplæring i søm, elektronikk, snekring og matlaging. Foto: Trine Grønborg Christensen
Ungdommen får blant annet opplæring i søm, elektronikk, snekring og matlaging.
Ungdom i Lusaka får blant annet yrkesopplæring i søm, elektronikk, snekring og matlaging. Foto: Trine Grønborg Christensen
Yrkesopplæring gjør ungdom i stand til å skaffe seg en stabil inntekt i fremtiden.
Ungdom i Lusaka får blant annet yrkesopplæring i søm, elektronikk, snekring og matlaging. Foto: Trine Grønborg Christensen
Yrkesopplæringen er også med på å skape utvikling i lokalsamfunnet og redusere fattigdommen i området.

Det siste lille gapet

- Utvelgelse handler om å gi mennesker en sjanse til å ta ut hele sitt potensiale. Kanskje mangler de 20% av kompetansen bedriften etterspør, men med riktig motivasjon og tilstrekkelig potensial strekker seg lenger enn forgjengeren bare for å bevise at det var sjansen verdt.

- Det er vel sånn med de fleste av oss, vi vokser på tillit, uansett hvilke ressurser livet gir oss. Å være vitne til at et menneske lykkes skaper positivt miljø og motiverer andre til å gå en ekstra mil. Derfor betyr samarbeidet med SOS-barnebyer også mye for oss internt, forteller Hjertø.

Vi møtes igjen

'En venn av meg anbefalte' er den beste attesten vi kan få på at vi jobber riktig. Opptrer vi med integritet og respekt i møte med mennesker, anbefaler de oss videre i andre sammenhenger. Derfor har jeg lyst til selv å anbefale noen i dag. Kompetansen SOS-barnebyer besitter skaper vekst for mennesker, og dermed også bedrifter. Dette gir i hvert fall mening for oss. Ring meg gjerne for en referanse, tilbyr Hjertø. - Bare si at en venn anbefalte deg å ta kontakt!