Gå til hovedinnhold

Ingen barn alene!

Hvert eneste minutt blir 267 barn født i verden, i ulike land, og inn i ulike kulturer og familier. Evnene og rettighetene er de samme – men ikke mulighetene.

 

Klimaendringer, væpnede konflikter, matmangel og inflasjon gjør at flere hundre millioner barn er alene eller må klare seg uten omsorg. Langt flere er i familier der foreldre eller besteforeldre hver dag må kjempe sin egen kamp for å overleve – og derfor ikke får gitt den omsorgen de egentlig har i seg.

Og som er grunnleggende nødvendig for at barna skal vokse og utvikle seg normalt.

Uten en stabil familie, faller barn utenfor utdanningsløpet. For lite mat og manglende tilgang til helsetjenester gir dårlig helse. Derfor jobber vi for barns rettigheter, hver dag, over hele verden.

Slik jobber SOS-barnebyer med barns rettigheter:

  • Vi støtter myndigheter slik at de kan legge mer vekt på forebygging og styrking av familier.
  • Vi samarbeider lokalt med organisasjoner som allerede er etablert i landet og som kjenner forholdene best, slik at barns rettigheter ivaretas.
  • Vi påvirker myndigheter til å overholde lover de har forpliktet seg til og jobber for at barn prioriteres i utviklingspolitikken.

FNs barnekonvensjon og barns rettigheter:

  • Barn skal ha de samme grunnleggende rettighetene uansett hvem de er og hvor de bor i verden.
  • Barn har rett til omsorg og beskyttelse.
  • Barn har rett til skole, fritid og lek.
  • Barn har rett til å si sin mening.
  • Barn har rett til å utvikle seg til å bli ressurssterke voksne.

Barna trenger deg mer enn noensinne

Du kan støtte arbeidet vårt for at ingen barn skal være alene og at rettighetene deres blir ivaretatt.