Gå til hovedinnhold

– Barnevernreformen tar for lite hensyn til barnas behov

– Et godt barnevern må ta utgangspunkt i barnas behov, men denne reformen er mest opptatt av å spare penger. Det sa Sissel Aarak under stortingshøringen om barnevernreformen i dag. Hun mener hele reformen bør utsettes.

21. januar 2019

– Regjeringens barnevernreform begynner i feil ende. Den burde innført en «gyllen standard» for hvilke oppgaver barnevernet skal utføre og hvilken oppfølging barna og fosterfamiliene har behov for. I stedet legger reformen opp til en økonomisk innsparing og et gradvis mindre statlig ansvar for barnevernet. Det løser ikke utfordringene for den enkelte fosterfamilie.

Det sa Sissel Aarak, leder for nasjonale programmer i SOS-barnebyer Norge, i stortingshøringen om barnevernreformen i dag.

Reformen legger opp til et økt ansvar for kommunene, men det er lite som tyder på at kommunene i dag er klare for denne oppgaven, påpekte Aarak. Med et større ansvar følger også et sterkt insentiv til å velge billigste løsning for barna som trenger barnevernets hjelp. Dette er også ment å motivere kommunene til å jobbe forebyggende.

– Det er viktig å jobbe forebyggende, sier Aarak. – Men reformen gir ingen svar på hvordan skal jobbe for å lykkes med forebyggende arbeid, på hvilke forutsetninger som må være på plass i kommunene, og ikke minst på hvor mye et økt forebyggende arbeid kommer til å koste.

Det er varslet en strategi for kompetanseheving i kommunene, og Aarak krever at den strategien er gjennomført i god tid før kommunene gis et større ansvar for barnevernet.

Aarak er også overrasket over at departementet velger å legge frem barnevernsreformen allerede nå.

– Tre kommunale barneverntjenester har allerede fått overført et større ansvar fra staten, og det ville vært naturlig å vente på resultatene derfra før man konkluderte, sier Aarak.

I tillegg har departementet nylig satt ned et utvalg som skal se på betingelsene for fosterhjemstjenesten, samtidig som arbeidet med barnevernloven fortsatt pågår.

– Vi mener derfor at reformen bør utsettes, sier Aarak. – Både for å vente på resultatene av det arbeidet som er igangsatt, og fordi denne reformen ikke har et tydelig nok fokus på barnas behov.

 

Du kan lese SOS-barnebyers høringsnotat her.