Hvordan gjennomføres Solsikkeaksjonen?

Solsikkeaksjonen er en fin mulighet til å sette ekstra fokus på omsorg og solidaritet. Elevene får oppleve gleden ved å utgjøre en forskjell for andre både i nærmiljøet og for barn i andre land. Dere velger selv når og hvordan det skal gjennomføres, og det kan gjøres i både stor og liten skala.  

Forslag til aktiviteter:  

 

For skoler/klasser som ønsker å støtte SOS-barnebyers arbeid:

Digitalinnsamling på 1-2-3!
Dere slipper håndtering av kontanter og foreldrene som vil bidra gjør dette enkelt via vipps eller kort. Dere kan enten:

Opprette et Solsikkefadderskap eller en egen aksjonsside på vår digitale innsamlingsportal

Innsamling med Vipps. SOS-barnebyers vippsnummer for skoler er 24000. Om ønskelig kan skolen opprettes som egen aktør på dette vippsnummeret. Ta kontakt på skole@sos-barnebyer.no dersom dere ønsker dette.

Kontantinnsamling
Pengene som samles inn på Solsikkeaksjonen innbetales til SOS-barnebyers kontonummer 8380.08.73730. Det er viktig at innbetalingen merkes Solsikkeaksjonen + skolens navn.