Omvendt Julekalender

Tusen takk til alle dere som deltok på årets Omvendt Julekalender! Mange av dere har også hatt innsamling til SOS-barnebyer.

Barneskole

  • Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt er grunnleggende verdier i samfunnet og i skoleverket. Skoler og klasser som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn får oppfylt sin rett til en trygg oppvekst, omsorg, utdanning, god fysisk og psykisk helse og beskyttelse i tråd med FNs barnekonvensjon.
  • Dere velger selv tidspunkt og aksjonsform. Digitale løsninger gjør det enkelt å ha innsamling.