Omvendt Julekalender

Bli med på førjultidas fineste aktivitet! Med Omvendt Julekalender åpner klassen en luke med film hver skoledag i desember. Fine refleksjonsspørsmål følger med.

Barneskole

  • Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt er grunnleggende verdier i samfunnet og i skoleverket. Skoler og klasser som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn får oppfylt sin rett til en trygg oppvekst, omsorg, utdanning, god fysisk og psykisk helse og beskyttelse i tråd med FNs barnekonvensjon.
  • Dere velger selv tidspunkt og aksjonsform. Digitale løsninger gjør det enkelt å ha innsamling.