Skolejoggen

Bli med på Skolejoggen 2020 - årets skolejoggdato er 17. september eller den dagen som passer best for skolen. I år løper vi for barna som er hardt rammet av koronapandemiens konsekvenser.

Barneskole

  • Ingen barn skal vokse opp alene. Alle barn hører til i en familie og har rett til å vokse opp med god omsorg, i et trygt hjem. Ett av ti barn i verden står uten omsorg eller i fare for å miste omsorgen fra sine nærmeste. Skoler som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at noen av verdens mest utsatte barn får god omsorg og en stabil familie.
  • Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt er grunnleggende verdier i både samfunnet og skoleverket vårt. Felles for alle skoler og skoleklasser som engasjerer seg for SOS-barnebyer er en genuin målsetting om å omsette disse verdiene i konkrete handlinger. Med vårt engasjerende undervisningsmateriell heves blikket ut av klasserommet, samtidig som dere jobber med flere av kompetansemålene i læreplanen.
  • Dere velger selv tidspunkt, aksjonsform og engasjementsnivå. Elever på over 700 skoler i Norge engasjerer seg årlig for SOS- barnebyer enten via fadderskap, eller med en eller flere innsamlingsaktiviteter. Digitale løsninger som Vipps, SMS og nettbasert innsamling gjør at det nå enda enklere å ha en innsamling. Se våre engasjementskonsepter og velg det som passer skolen/klassen best.