Hvordan gjennomføres Solsikkeaksjonen?

Dere velger selv når og hvordan Solsikkeaksjonen skal gjennomføres. Noen velger å legge aksjonen til en sommeravslutning eller en høytidsmarkering, mens andre tar den i forbindelse med FN-dagen. En Solsikkeaksjon kan arrangeres i stor eller liten skala:  

  • Solsikkefest med kostymer og kafé
  • Forestilling/kunstutstilling med inngangsbillett
  • Basar/loddsalg
  • Så og dyrke solsikker - selge stiklingene
  • Bruktmarked med leker, bøker og klær

En annen mulighet er å samarbeide med skoler, andre barnehager og lag/foreninger i nærmiljøet og lage en flott festdag i lokalsamfunnet. Mulighetene er mange!

Kontantinnsamling
Pengene som samles inn på Solsikkeaksjonen innbetales til SOS-barnebyers kontonummer 8380.08.73730. Det er viktig at innbetalingen merkes Solsikkeaksjonen + barnehagens navn.  

Digitalinnsamling på 1-2-3!
Dere slipper håndtering av kontanter og foreldrene som vil bidra gjør dette enkelt via vipps eller kort! Dere kan enten:  

Opprett et Solsikkefadderskap eller en aksjonsside på vår digitale innsamlingsportal. 

Innsamling med Vipps. SOS-barnebyers vippsnummer for barnehager er 24869. Nummeret benyttes av mange barnehager. Dersom vi skal klare å skille ut hva som kommer fra den enkelte barnehage må innbetalingene merkes med barnehagens navn i meldingsfeltet. Vi kan også opprette barnehagen som egen aktør på dette vippsnummeret. Ta kontakt på skole@sos-barnebyer om dere ønsker dette.