Gå til hovedinnhold

Barnehage

Barnehager som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn over hele verden får oppfylt sin rett til en trygg oppvekst, omsorg, utdanning, god fysisk og psykisk helse og beskyttelse.

Vårt barnehagemateriell er spesielt tilpasset for at barnehagene kan ivareta rammeplanens føringer for det pedagogiske arbeidet.