Barnehage

  • Alle barn har rett til å blomstre. Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne. Barnehager som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn over hele verden får blomstringsmuligheter. Disse barnehagene kalles Solsikkebarnehager.
  • Materiell i tråd med rammeplanen. Alt arbeid som gjøres i barnehager skal forankres i Rammeplan for barnehager. Rammeplanen løfter fram temaer som som respekt for menneskeverdet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet. SOS-barnebyers Solsikkemateriell er spesielt tilpasset for at barnehagene kan ivareta rammeplanens føringer for det pedagogiske arbeidet.
  • Oppdage egen påvirkningskraft.  Barna i en Solsikkebarnehage får en unik mulighet til å lære om hvordan barn lever i andre deler av verden. De lærer om mangfold og å respektere ulikheter. I tillegg erfarer de sin egen påvirkningskraft og at de kan utgjøre en forskjell. Både der de er og der de bor – OG for andre barn på denne jord. Se våre tre engasjementskonsepter og velg det som passer barnehagen best.
  • Bli med og farg Norge gult. Bli med på Solsikkedugnad der vi farger Norge gult. Se tips til solsikkeplanting og andre solsikkeaktiviteter her.