Lysnissene

I Lysnisseprosjektet skaper barn og unge desembermagi på eget bosted. Det handler om egen påvirkningskraft, lokal engasjement og effekten av hjertestreker. Bli med og lag lykter som dere nisser bort 1. desember.

Barnehage

  • Alle barn har rett til å blomstre og til å oppdage egen påvirkningskraft. Barnehager som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn over hele verden får oppfylt sine rettigheter og blomstringsmuligheter.
  • Barna i en Solsikkebarnehage lærer om mangfold, respekt og at de kan utgjøre en forskjell. Vårt solsikkemateriell er spesielt tilpasset for at barnehagene kan ivareta rammeplanens føringer for det pedagogiske arbeidet.