Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyers kamp mot barnearbeid i Ghana

Antall barn som må jobbe i stedet for å gå på skole øker. Vi ser det særlig i land i Vest-Afrika hvor økonomien har blitt hardt rammet av pandemien, klimaendringer, konflikter og økte priser på basisvarer som mat og drivstoff.

Ghana er et av landene hvor barnearbeid fremdeles er vanlig i flere lokalsamfunn, og hvor økonomien har ført rundt to millioner barn ut i et hardt og farlig arbeidsliv. SOS-barnebyer i Ghana samarbeider med den lokale ideelle organisasjonen «Challenging Heights», for å få slutt på barnearbeid og få barn ut av arbeidskontrakter.

Støtt vårt arbeid, bli SOS-fadder i dag!

Barnearbeid øker i takt med økt fattigdom

De siste årene har de som allerede var fattige blitt enda fattigere. Mange barn jobber for å forsørge familien og sikre skolegangen til søsknene sine.  Noen barn jobber for å sende penger hjem, noen fordi de må klare seg selv og noen barn blir solgt fordi foreldrene ikke ser en annen utvei for at familien skal klare seg.

Teye var 14 år gammel da han ble solgt som arbeidskraft til fiskeindustrien av sin egen mor. Foto: Henry KD

Foreldre i en desperat vanskelig situasjon blir forespeilet at barna får anstendige arbeidsforhold hos trygge arbeidsgivere. Virkeligheten er dessverre at barna svært ofte blir misbrukt i slavelignende arbeid, brutalt behandlet og fastlåst i et regime de ikke kan komme seg ut av på egen hånd.

– Jeg trengte mat til barna mine, og ble overtalt av en slektning til å sende de to sønnene mine på 12 og 14 år til Lake Volta for å jobbe. Jeg visste bare at de skulle hjelpe til med fisket, forteller Rosemary.

Da Rosemary slet med å skaffe mat til barna, ble hun overtalt av en slektning til å sende to av sønnene sine til Lake Volta for å jobbe. Bare en av dem kom tilbake i live. Foto: Henry KD

Fattigdom er den viktigste årsaken, men det er også et kulturelt problem 

Selv om barnearbeid er ulovlig, blir det sett på som normalt i flere lokalsamfunn. Derfor slipper ofte bakmennene konsekvenser, og kan fortsette å sysselsette barn. For dem er barn billig arbeidskraft, som det er enkelt å kontrollere.  

SOS-barnebyer jobber målrettet for å opplyse lokalsamfunn om barns rettigheter, hvilken risiko barn utsettes for i barnearbeid og de negative psykiske og fysiske følgene barnearbeid kan få. Vi samarbeider med lokale aktører for å få bakmenn dømt og for at barna skal komme tilbake til familien sin igjen. Familiene får hjelp til å bli bedre forsørgere og omsorgspersoner. Vi skal være sikre på at familien er et trygt og godt sted for barna å vokse opp, derfor følges familien tett opp i forkant, underveis og i etterkant av gjenforeningen. 

Familiestyrking og samfunnsutvikling for barnas beste

Noen barn havner i barnearbeid og slaveri på grunn av familiens økonomiske situasjon, andre barn sendes bort fordi de har en vanskelig relasjon hjemme.

Stephanie var 14 år gammel da hun ble solgt av stefaren til slavelignende arbeid langt hjemmefra.

Stephanie ble tvunget av stefaren sin til å bo og jobbe hos en familie hun ikke kjente. De behandlet henne dårlig, og alt hun ville var å dra hjem. Foto: Henry KD

SOS-barnebyer har tiltak for å forhindre at barna sendes bort i utgangspunktet. Barn har det best når de kan vokse opp i en familie, og aller helst sin egen. Derfor jobber vi for at familiene skal ha en stabil livssituasjon, slik at barna kan få de omsorgen de trenger og faktisk har rett til. Barn som har mistet eller ikke har en trygg familie å gjenforenes med, får gode omsorgspersoner.

Sørg for at flere barn får en trygg oppvekst, bli SOS-fadder!

Teye jobber i dag som mekanikerlærling, som har gitt han livsgnisten tilbake. Her med sin bror. Foto: Henry KD

Barna er fremtiden, særlig for samfunn som opplever mye motgang. Fattigdom skal aldri være årsaken til at barn mister omsorg fra familien sin. Ved å sørge for at flere barn får en trygg oppvekst med muligheter til å bli selvstendige voksne, forandrer vi lokalsamfunn, familieliv og barneliv.

Les mer om arbeidet vårt her