Gå til hovedinnhold

Barna våre fortjener den aller beste omsorgen

SOS-barnebyer satte barneomsorg i Norge og i verden på dagsorden under Arendalsuka. Under det politiske nettverksstedet Arendalsuka inviterte SOS-barnebyer til tre debatter om barnevern og omsorg.

16. august 2019

Barnevernssystemet trenger endring

Sammen med toppene i norsk barnevern diskutere vi norsk barnevern og hvorfor det må bli langt bedre. Det var stor enighet i panelet om at det nå er på tide med store strukturelle endringer vårt alternative omsorgssystem. Vi merket oss at politikerne noterte flittig.

Barneombud Inga Bejer Engh har gjennom flere år som blant annet tingrettsdommer fått et sterkt engasjement for barn som ikke får den omsorgen og oppfølgingen de trenger.

– I min forrige jobb så jeg hvordan manglende forebygging førte til at barn endte opp i rettssystemet. Jeg så også flere eksempler på systemsvikt. Et eksempel var en gutt som fikk påvist at han var psykisk utviklingshemmet altfor sent. Han hadde derfor ikke fått den oppfølgingen han trengte. Slik kan vi ikke ha det. Vi skal ikke bare ha et forsvarlig barnevern i Norge. Vi må ha det aller beste, slo hun fast under debatten.

I panelet om barnehjems-paradokset; Kirsten Sandberg, som er professor og tidligere medlem i FNs barnekomite, Reidar Hjermann psykolog og tidligere barneombud, samt Sissel Aarak som er programsjef i SOS-barnebyer. Debatten ble ledet av Mathias Slettholm s
I panelet om barnehjems-paradokset; Kirsten Sandberg, som er professor og tidligere medlem i FNs barnekomite, Reidar Hjermann psykolog og tidligere barneombud, samt Sissel Aarak som er programsjef i SOS-barnebyer. Debatten ble ledet av Mathias Slettholm s

Barnehjemsparadokset

SOS-barnebyer løftet også barnehjemsparadokset til debatt under Arendalsuka, sammen med Kirsten Sandberg, professor og tidligere medlem i FNs barnekomite, og Reidar Hjermann psykolog og tidligere barneombud. Det er mindre fattigdom i verden og større bevissthet om hva som er bra for barn. Det burde tilsi at antall barn som vokser opp på barnehjem og andre skadelige institusjoner nå er lavere enn noen gang. I praksis er det det motsatte som skjer. Til tross for at forskere peker på mange negative utfordringer knyttet til et liv på barnehjem, bor stadig flere barn på slike institusjoner. Hjermann, som selv har sett forholdene barn lever under på institusjoner flere steder i verden, var tydelig på at barnehjem må legges ned og erstattes av andre alternative løsninger - helst familiebaserte slik som SOS-barnebyer tilbyr. 

I panelet om moderne slaveri; Benedicte Ekman, leder av organisasjonen For Freedom, med Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen), Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein.
I panelet om moderne slaveri; Benedicte Ekman, leder av organisasjonen For Freedom, med Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen), Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Fødselsregistering

Jostein Hole Kobbeltvedt (Raftostiftelsen), Dagfinn Høybråten (Kirkens Nødhjelp) og utviklingsminister Dag Inge Ulstein var med da vi diskuterte omsorg som tiltak mot moderne slaveri. Ulstein valgte å trekke frem det å registrere barn ved fødsel som et viktig forebyggende tiltak for å bekjempe at barn blir brukt som slaver. Manglende registrering fører i praksis til at barna «ikke finnes», noe som gjør dem svært sårbare for slaveri og attraktive for menneskehandlere. Vi forventer at utviklingsministeren gjør ord om til handling og løfter dette høyt i bistandsprogrammet han er i gang med å utforme.