Gå til hovedinnhold

Russland: Barna trenger fortsatt støtte

Over 5 600 barn og unge i Russland er avhengige av at SOS-barnebyer opprettholder støtten til barn og familier som har en svært vanskelig hverdag. Vårt viktige arbeid fortsetter til tross for utfordringen som følge av krigen i Ukraina.

01. april 2022

SOS-barnebyer har program i flere byer i Russland: Murmansk, St. Petersburg, Pskov, Moskva og Lavrovo.

Over 5 600 barn

Over 600 barn og unge bor i SOS-fosterfamilier, enten i lokalsamfunnet eller i en barneby. I familieprogrammene er det 5 000 barn fra familier som lever i fattigdom eller sliter med rus, som får tett oppfølging av fagpersoner fra SOS-barnebyer.

I tillegg jobber SOS-barnebyer Russland for å bedre rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne og familiene deres. To av prosjektene som har vært drevet de siste årene har mottatt støtte fra det norske Helse- og Omsorgsdepartementet.

Disse barna og familiene er avhengig av at vi fortsetter vårt arbeid, ingen av våre programmer i Russland er så langt direkte berørt av krigen i Ukraina.

Utfordringer med pengeoverføringer

Krigen i Ukraina utgjør en utfordring for banktransaksjoner til både Ukraina, Russland og Hviterussland. SOS-barnebyer i Norge overfører penger til Russland halvårlig, og neste overføring er til sommeren. Hvorvidt det vil la seg gjøre er det for tidlig å si noe om, men SOS-barnebyer er forberedt på at det kan bli vanskelig.

I likhet med SOS-barnebyer i alle land har også Russland beredskapsreserver som kan dekke løpende kostnader en viss tid. De vil også kunne overføre midler fra programmer for å sørge for at de kan dekke det mest nødvendige for de barna og familiene vi har ansvar for.

SOS-barnebyer har erfaring fra tidligere kriser i andre land, hvor vi har funnet alternative løsninger for å få overført livsviktige midler til programland. 

Les også: Vi er alltid politisk nøytral og barnas side