Gå til hovedinnhold

Barna rammes hardest

Flyktningkrisen Venezuela - Colombia

Daglig krysser flere tusen barn og voksne grensen til Colombia. SOS-barnebyer er spesielt opptatt av risikoen barna står overfor.

20. februar 2020

Situasjonen i Venezuela er ekstrem. Over tre millioner mennesker har flyktet fra landet. I tillegg oppholder rundt to millioner venezuelanere seg på grensen til Colombia. FN beskriver det som den største flyktningebølgen i Sør-Amerikas moderne historie og forventer at i løpet av året kan antallet flyktninger øke til seks millioner. 

De flykter fra et land der økonomien har brutt sammen og som sliter med dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer.

- Flyktningkrisen har allerede vart lenge og ser ut til å øke i omfang. Ingen har oversikt over hvor mange barn som er separert fra familien sin. Myndighetene har i dag ingen systemer på plass for å ivareta migrantbarn som er alene. Mange barn kjenner ikke noe annet enn liv i krise og på flukt, og vil trolig ikke oppleve noe annet i sin barndom, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Sissel Aarak, som har besøkt SOS-barnebyers programmer i Colombia.

Barna kan lett bli ofte for utnyttelse og misbruk. Foto: SOS-barnebyer Colombia
Barna kan lett bli ofte for utnyttelse og misbruk.

Barna er svært sårbare

Familier på flukt mangler både husly, mat og helsetjenester. Mange barn oppholder seg timevis alene på gaten mens foreldrene prøver å finne en måte å livnære seg på. De blir lett et offer for utnyttelse og misbruk. Nord i Colombia er barna særlig utsatt for å bli rekruttert inn i de kriminelle gjengene som regjerer området. Barnearbeid er utbredt og synlig i gatebildet og risikoen for menneskehandel er stor. Det er estimert at det nå er 320000 venezuelanske barn som står i fare for å bli utnyttet.

 Nasjonaldirektør Angela Rosales, i SOS-barnebyer Colombia, sier at behovet for støtte er stort.

- Det viktigste for barn på flukt er at de får omsorg og trygghet. Mange av disse barna har måttet forlate hjemmet sitt og alt de eier. Vi jobber for å skape en normalitet i hverdagen deres der de får et pusterom, kan leke og for en stund glemme kaoset de lever i. Det er også en stor risiko for at barna blir utnyttet, beskyttelse og omsorg er derfor også en viktig prioritet i arbeidet vårt.

SOS-barnebyer sørger blant annet for aktivitetstilbud til barna. Foto: Alejandra Kaiser
SOS-barnebyer sørger blant annet for aktivitetstilbud til barna.

Omsorg og beskyttelse viktigst

SOS-barnebyer støtter barna og familiene, tilbyr beskyttelse og aktiviteter, bidrar til gjenforening der det er mulig og tar vare på de barna som ikke har noen trygge omsorgspersoner.

Siden juni 2018 har SOS-barnebyer støttet over 1 000 barn og omsorgspersoner i områdene La Guajira og Santander. Over 10 000 flyktninger har fått hjelp i våre midlertidige bosteder med blant annet mat, transport og familiegjenforening. 

Dette gjør SOS-barnebyer i flyktningkrisen:

  • Sikrer at barn og familier har det trygt og får mat, beskyttelse og helsehjelp.
  • Tilbyr beskyttelse og aktivitetstilbud for barn i egne trygghetssoner.
  • Gjenforening av barn som er kommet bort fra familien.
  • Integrering av flyktninger i Colombia og Brasil.
  • Planlegger langvarig omsorgstilbud i SOS-familier for barn som er alene.