Gå til hovedinnhold

Barn som har flyktet alene

Barn som har flyktet alene til Norge trenger langsiktig og stabil familiebasert omsorg. Derfor har samarbeidsprosjektet Våre nye barn utviklet familiehjem, en ny bo og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. Modellen er basert på SOS-barnebyers familiehjem som vi har 65 års erfaring med i land over hele verden.

Samarbeidsprosjekt

Våre nye barn er et samarbeidsprosjekt mellom Asker Kommune, Husbanken og SOS-barnebyer. Prosjektet utvikler modeller for omsorg av barna, med størst fokus på familiehjem og aktiviteter der barna får møte og bli kjent med andre ungdommer. Alle modeller som utvikles i prosjektet gjøres tilgjengelig og kan fritt benyttes av norske kommuner.

Familiehjem

Familiehjemmene gjør det mulig å ivareta flere barn samtidig, og gjør at søsken kan vokse opp sammen. Kommunen stille bolig til rådighet, og stiller med støttefunksjoner og avlastning for omsorgspersonene. Familiehjemmene er barnas hjem, og dersom de voksne av en eller annen grunn må slutte, er det de som må flytte. Barna beholder hjem, venner og skole. Familiehjemmene skal både gjøre det enklere for norske kommuner å bosette enslige mindreårige asylsøkere, og sikre god og stabil omsorg for barna.

Se filmen, der Sissel Aarak, leder i nasjonale program SOS-barnebyer og Tina Nasha Skogmo, barneverntjenesten i Asker kommune forteller hvordan dette fungerer i praksis.

 

 

Se filmen, der Sissel Aarak, leder i nasjonale program SOS-barnebyer og Tina Nasha Skogmo, barneverntjenesten i Asker kommune forteller hvordan dette fungerer i praksis.

Tilhørighet

Bosetting av enslige mindreårige asylsøkere handler ikke bare om ulike boløsninger og omsorgsmodeller. Like viktig er arbeidet med å integrere våre nye barn og unge i det lokalmiljøet der de skal bo og vokse opp. Et godt integreringsarbeid krever mobilisering av gode krefter i lokalsamfunnet, som foreninger, skole, idrettslag, kultur og næringsliv. Ikke minst er det viktig at barna som bosettes i kommunen får kontakt med jevnaldrende, og får møte nærmiljøet med andre som har samme interesser som dem selv. Derfor utvikler Våre nye barn modeller for å systematisk skape møteplasser mellom unge i lokalmiljøet.

Barn som har flyktet til Norge har behov for omsorg og trygghet på lik linje med andre barn.

Under Arendalsuka spise Sylvi Listhaug til lunsj sammen med ungdommer fra det nye prosjektet i Asker og ungdommer fra sosialentreprenørene i Kompass&co. Foto: Harald Herland

Under Arendalsuka 2016 inviterte SOS-barnebyer innvandrings - og integreringsminister Sylvi Listhaug til lunsj sammen med ungdommer fra det nye prosjektet i Asker og ungdommer fra sosialentreprenørene i Kompass&co. Ungdommene serverte selvlaget mat, og det ble en lengre samtale mellom dem og en lydhør minister om hva som er viktig for å ha en god hverdag, fremtidsplaner med mer.

Fakta

  • Familiehjemmodellen utvikles i samarbeid mellom Asker kommune og SOS-barnebyer, og vil være en av flere mulige boløsninger for barn og unge som har flyktet til Norge alene.
  • Ved å etablere botilbud med familiebasert omsorg gir det kommunene større fleksibilitet i bosettingen og det muliggjør at søsken kan vokse opp sammen.
  • Når modellen er ferdig utviklet vil den kunne kopieres og skaleres av andre kommuner som skal bosette enslige, mindreårige flyktninger.
  • 5 297 barn og unge som kom alene til Norge søkte om asyl i løpet av 2015.
  • Asker kommune fattet et politisk vedtak i november 2015 om å bosette 45 enslige, mindreårige flyktninger i løpet av 2016 I august 2016 er alle de fire familiehjemmene i Asker etablert, og 12 barn og unge har nå flyttet inn.
  • SOS-barnebyer har jobbet med langsiktig barneomsorg i mer enn seksti år. I dag er SOS-barnebyer til stede i 133 land over hele verden, og arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere er etablert i flere andre land i Europa.
Logo Asker kommune Husbanken SOS-barnebyer