Gå til hovedinnhold

Klimaendringene rammer barna hardest

Det fører til sult, fattigdom, flukt, sykdommer og død. Barna trenger din hjelp, og de trenger den nå!

Ditt bidrag kan redde liv

  • 150 kr kan gi livsviktig ernæring til ett alvorlig underernært barn i én måned. 
  • 300 kr kan gi livsviktig ernæring til ett alvorlig underernært barn i to måneder. 
  • 450 kr kan gi livsviktig ernæring til ett alvorlig underernært barn i tre måneder. 


11 millioner barn ble født i juli 2023 – som var den varmeste måneden noen gang registrert. Klimaendringer øker risikoen for at flere av dem må vokse opp alene. De har kommet til en verden med mer ekstremvær enn generasjonene før dem.

Livet blir tøffere når levebrødet tørker ut, hjemmet oversvømmes eller nabolaget forsvinner. Familiene som allerede har lite får mindre å rutte med og barna er de som rammes hardest.

Barn ender opp alene, uten trygghet og omsorg fordi foreldrene ikke lenger greier å ta vare på dem, blir borte eller dør. Alle barn fortjener et trygt liv. Ingen barn alene.

 

Som SOS-fadder er du med på å:

  • Styrke familier og lokalsamfunn så de står bedre rustet for å takle klimaendringene
  • Gi nødhjelp når krisen rammer, og støtte til den langsiktige gjennoppbyggingen etterpå

Sammen jobber vi også for barns rettigheter over hele verden, at alle barn skal ha en trygg familie å vokse opp i og mulighet for lek, skolegang og utdanning. 

Ingen barn alene!

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon