Gå til hovedinnhold

Barna rammes hardest i krig

Ingen barn er mer alene i krig og konflikt, enn barn uten omsorg. Barns viktigste beskyttelse er familien.

Ingen barn skal være alene

Det har den siste tiden blitt vist og fortalt forferdelige historier om hvordan krig ødelegger barndom, familier og liv. Ingen barn er mer alene i krig og konflikt enn barn uten omsorg.

En av de mest hjerteskjærende konsekvensene av krig er at familier rives i stykker og barn blir alene. I tillegg til å miste familien, utsettes barn for mange farer i krigssoner. Å gjenforene familier og gi barn sjansen til en normal barndom er avgjørende for å minimere de langvarige skadene som krig og konflikt kan påføre dem.

Takket være deg kan vi nå ut til enda flere barn, og sammen skal vi fortsette jobben mot målet: Ingen barn alene.

"Det er vår plikt å gjøre det vi kan for å ta imot barn som er alene eller har kommet bort fra familien sin".

- En av våre kollegaer i SOS-barnebyer Palestina. Les mer her

Hva gjør vi i Palestina-Israel konflikten

Hva gjør vi i Palestina-Israel konflikten

Vårt arbeid

Vårt arbeid

Ukraina: En barndom i krig

Ukraina: En barndom i krig

Som SOS-fadder er du med på:

  • Hjelpe til at ingen barn skal være alene
  • Hjelpe familier i krise til å ta vare på barna sine
  • Gi barn uten omsorg en trygg familie å vokse opp i
  • Hjelpe barn rammet av krig og naturkatastrofer
  • Beskytte barn mot vold og overgrep
  • Gi barn og unge mulighet for lek, skolegang og utdanning
  • Å jobbe forbarns rettigheter - over hele verden

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon