Kart over Asia med alle SOS-barnebyene markert med logo-ikoner.

Land i Asia

Asia

SOS-barnebyer i Asia

2016 

  • 35 470 barn og unge ble støttet gjennom SOS-familier og ungdomsprogrammer
  • 89 020 mennesker fikk støtte gjennom familieprogrammer
  • 59 200 barn og unge fikk støtte til skolegang og utdannelse.

Les om

Utfordringer i Asia

Høyest antall foreldreløse

Mange land i Asia har økonomisk fremgang, men de mest marginaliserte familiene står utenfor denne utviklingen. Befolkningen i Asia utgjør over 60 prosent av verdens befolkning med totalt 3,8 milliarder mennesker. Stor befolkning er ofte knyttet til dårlige leveforhold og fattigdom. Svært mange barn lever under fattigdomsgrensen, og Asia er den verdensdelen med det høyeste antallet foreldreløse barn.

Oppvekst i slum

Mange land i Asia er preget av økt urbanisering som følge av arbeidsledighet og migrasjon, og mange lever i slumstrøk. Oppvekst i slummen med liten tilgang til rent vann og dårlig hygiene gjør barn utsatt for sykdommer.

Må reise fra barna

Høy arbeidsledighet fører også til at mange foreldre reiser utenlands for å jobbe, og overlater barna til familiemedlemmer. Det kan gå år mellom hver gang barn ser foreldre sine.

Flest barnearbeidere i Asia

Asia er kontinentet med flest barnearbeidere. Barn jobber både som hushjelp og i industrien. Barn som må jobbe fra de er små mister skolegang og de får helseskader. De blir ofte utnyttet og får lite eller ingen betaling,