Gå til hovedinnhold

Arendalsuka 2021

SOS-barnebyer er til stede på Arendalsuka, skal du dit?

Vi har gleden av å invitere deg til hele fem arrangementer i løpet av uken. Under finner du en oversikt som viser alt vi skal ta deg med på i august. Les mer hvert arrangement ved å klikke på lenken. Husk å trykke «skal» eller «interessert» på «Facebook-eventet» for å få med deg alle oppdateringer og varsel for når arrangementene starter.

Onsdag, 18 august kl. 13.00-14.00
Det digitale gapet: https://www.facebook.com/events/163441795779992/?ref=newsfeed

Altfor mange barn og unge opplever mobbing, utestenging og dårlige vilkår for å ruste seg for fremtiden, fordi de ikke har tilgang til digitalt utstyr og kompetanse. Hvordan skal vi bekjempe digitalt utenforskap slik at ingen barn havner utenfor?

Isabelle Ringnes, tech-evangelist og co-founder av Digital Village-initiativet i Norge, og Øystein Søreide Eriksen, administrerende direktør i Abelia, møter Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Onsdag, 18. august kl. 14.30-15.30
Barnevern på nett: Uforsonlig og splittende? https://www.facebook.com/events/167396615417950

SOS-barnebyer er bekymret for polarisering i debatten om norsk barnevern. Særlig på nett fremstår diskusjonene harde og uforsonlige.

Ina Libak, tidligere leder i AUF samtaler med Janne Amble, produsent for Norge bak fasaden på TV2, Merethe Løland, leder i Organisasjonen for barnevernsforeldre, Ingvild Endestad, analytiker i Analyse&Tall, Silje Sveum, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn og Ole Kråkenes fra Fellesorganisasjonen. 

Onsdag, 18. august kl. 17.30-18.30
Hysj! Bistand, makt og misbruk https://www.facebook.com/events/160780949418309

SOS-barnebyer har nylig erfart at tausheten og mangel på åpenhet kan gå ut over de vi ønsker å hjelpe. Hvordan kan bistandsbransjen bygge organisasjonsstrukturer og systemer som er transparente, og som reagerer raskt og effektivt når noe galt oppdages?

Samtale mellom Gunnar Zachrisen, som i en årrekke har vært ansvarlig redaktør i Bistandsaktuelt, Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, Cathrine Kaasen Conradi, Chief Financial Risk Officer i Norfund og Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Onsdag, 18. august kl. 16:00-17:00

Alarmen går! Mental helse i utviklingspolitikken  https://www.facebook.com/events/1640657299461585

Hvorfor får et så stort globalt helseproblem så lite oppmerksomhet i utviklingspolitikken, når vi vet at dårlig mental helse i oppveksten har enorme menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser?

Vi tar debatten sammen med Heidi Westborg Steel, arbeidende styreleder i ICDP Norge, Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT, nestleder i Unge Høyre Leon Mossig, generalsekretær i AUF Sindre Lysø  samt internasjonalt ansvarlig i KrFU Magnus Killingland.

Torsdag, 19. august kl. 13.30-14.30
Den store barnevernsdebatten: https://www.facebook.com/events/512446946848684

Landsforeningen for barnevernsbarn, Fellesorganisasjonen og SOS-barnebyer samler politikere til å diskutere de større linjene i barnevernet. Vi berører menneskerettighetenes plass i Norge, forholdet mellom statlig styring og kommunalt selvstyre og forholdet mellom samfunnet og familien.

Disse politikerne deltar i debatten: Kari Henriksen, Arbeiderpartiet, Freddy Andre Øvstegård, Sosialistisk Venstreparti, Kristin Ørmen Johnsen, Høyre, Silje Hjemdal, Fremskrittspartiet og Jorunn Lossius, Kristelig Folkeparti.