Gå til hovedinnhold

Umiddelbar handling er nødvendig for å beskytte barn

Afrikas Horn

10 millioner barn på Afrikas Horn er rammet av sultkatastrofen. Mange står i fare for å dø hvis ikke det iverksettes umiddelbare tiltak for å bekjempe denne katastrofen.

12. september 2022

Jorda er knusktørr, livsviktige avlinger visner, husdyr dør, barn våkner sultne og legger seg sultne. I tillegg er det stor mangel på rent vann. Mange vannkilder har tørket ut eller har svært redusert kvalitet, noe som fører til alvorlige, vannbårne sykdommer. I noen av de verst rammede områdene i Somalia har vannprisene steget med opptil 72 prosent siden november i fjor, og familier blir tvunget til å rasjonere vannbruken sin. Så i tillegg til å sulte, får barna heller ikke nok vann. Og ettersom tusenvis av skoler mangler tilgang til vann, er 15 millioner barn allerede ute av skolesystemet.

Et vannhull som er nesten helt uttørket, med brunt, skittent vann. Foto: Lydia Mantler
Mange vannkilder har tørket ut eller har svært redusert kvalitet, noe som fører til alvorlige vannbårne sykdommer.

Verste klimarelaterte katastrofen

Tørken på Afrikas Horn er en av de verste klimarelaterte katastrofene i regionen de siste 40 årene. Barn uten omsorg, de som står i fare for å miste den eller som fra før lever i stor fattigdom, er spesielt sårbare for konsekvensene av denne. Og mange av landene på Afrikas Horn, som er hardest rammet, har store utfordringer fra før.

Nibarnsmoren Nkatiye, fra Kenya sitter foran det åpne ildstedet i huset sitt. Foto: Anne Kahura
- I morges våknet jeg, barna gråt og tankene kom til meg – hva gjør jeg med denne situasjonen? Jeg trenger hjelp. Nibarnsmoren Nkatiye, fra Kenya.

Akutt nødhjelp og langsiktighet

SOS-barnebyers nødhjelpsprogram på Afrikas Horn prioriterer alltid omsorg og beskyttelse av barn. Livreddende tiltak for å dekke barns og familiers grunnleggende behov er også en viktig del av nødhjelpen. Vi vil i tillegg fortsette arbeidet med å støtte familier og lokalsamfunn slik at de kan tilpasse seg det endrede klimaet og klarer å skaffe seg et livsgrunnlag. Da vil de bli bedre rustet til å møte fremtidige klimaendringer og tørke.

Vår nødberedskap og langsiktige tiltak omfatter 300 000 barn og familier i fire land: Etiopia, Kenya, Somalia, og Somaliland.

Dette gjør vi:

  • sikre tilgang til mat og dekke andre grunnleggende behov
  • øke tilgangen til bærekraftige vann-, sanitær- og hygienetjenester
  • gi midlertidig, alternativ omsorg til barn, der foreldrene ikke klarer å ta vare på dem
  • gi midlertidig husly og psykososial støtte til barn og familiene deres
  • bidra i lokalsamfunn, berørt av tørken og matkrisen, for at de skal kunne forbedre matsikkerheten