Gå til hovedinnhold

Afrikas Horn rammet igjen – denne gangen av regn

Etter tre år med tørke er det nå regn som forårsaker massive ødeleggelser og nødstilstander på Afrikas Horn. SOS-barnebyer er allerede i gang med nødhjelpstiltak til barn og familier.

01. desember 2023

Siden starten på regntiden i oktober har massive regnskyll ført til store oversvømmelser, ødeleggelse av eiendom og landbruksareal og dødsfall på Afrikas Horn.

Dobbelt opp

Etter tre år med tørke og påfølgende matmangel og sult i regionen, ville regnet normalt ha vært en lettelse for familier som har mistet buskap og avlinger på grunn av tørken. I stedet har det intense regnet, forårsaket av El Nino, ført med seg nye problemer.

– Vi har fått en nødssituasjon oppe en allerede eksisterende nødssituasjon, sier leder for SOS-barnebyer i Somalia, Said Bashir.

SOS-barnebyer i Somalia er til stede i Baidoa og Berdale, som er hardt rammet av regn og flom. Baidoa har i tillegg allerede et høyt antall internt fordrevne barn og familier som tidligere har flyktet dit på grunn av tørke.

– Internt fordrevne barn og familier i Baidoa har vært avhengig av lokalsamfunnet for å kunne overleve. Når naturkreftene rammer så hardt også her, blir det en dobbel tragedie for disse familiene, fortsetter Bashir.

Snur seg rundt

SOS-barnebyer har gjort endringer i sine programmer for å kunne møte behovet til de mange som er rammet av flom.

– Vi gir kontantstøtte til 300 familier i Baidoa, psykososial støtte til barna og har mobile legeteam i flyktningeleiren som undersøker barna og gir behandling mot underernæring. Men behovet er mye større enn det vi klarer å dekke.

Kvinne i grønn hijab får helsehjelp av en medarbeider fra SOS-barnebyer. Rundt dem er det satt opp provisoriske telt. Foto: Abdulahi Tarmidi
SOS-barnebyer har noe medisinsk utstyr tilgjengelig, men trenger mer.

I tillegg har SOS-barnebyer også kjørt ut vann, og delt ut hygieniske artikler, sanitærsett til kvinner og andre nødvendigheter til over 27 000 barn og voksne. Mange familier flykter nå inn til hovedstaden Mogadishu. SOS-barnebyer har ulike tiltak for å sikre beskyttelse, helseoppfølging og ernæring, som så langt har nådd ut til 14 500 personer.

Trenger mer støtte

Verdens matvareprogram (WFP) har fraktet en del av vårt medisinsk utstyr fra Mogadishu til Baidoa, men vi trenger mer midler hvis vi skal klare å gi helt livsnødvendig hjelp til de barna og familiene som er verst rammet.

Etiopia

Elven Shebelle i Kelafo-distriktet, hvor SOS-barnebyer har tiltak for familier som er i en vanskelig livssituasjon, har gått over sine bredder og lagt store områder under vann.

340 husholdninger med til sammen 1 850 barn er drevet på flukt. 30 familier er innlosjert på SOS-barnebyers yrkesopplæringssenter, men resten av familiene mangler husly. De er utsatt for konstant regn, malaria ettersom de mangler myggnett, matvaremangel, urent drikkevann og dårlige sanitære forhold. Dette øker igjen risikoen for underernæring og sykdomsutbrudd.

SOS-barnebyer i Etiopia jobber nå med å få på plass utdeling av mat, ernæring til spebarn, midlertidig husly, tepper, sengetøy og andre nødvendigheter.

Kenya

Kraftig og vedvarende regn har rammet mange av de familiene SOS-barnebyer støtter i Nairobi, Mombasa, samt Meru og Isiolo i den østlige delen av landet. Offisielle tall sier at 60 mennesker har mistet livet og flere enn 130 000 barn og voksne har blitt drevet på flukt.

SOS-barnebyer i Kenya er i gang med arbeidet for å få en oversikt over situasjonen og hva som trengs av nødhjelpstiltak.