Gå til hovedinnhold

Barn både våkner og legger seg sultne

Knusktørr jord, avlinger som visner og husdyr som dør. Barn som både våkner og legger seg sultne, må slutte på skolen for å hjelpe familien med å skaffe mat og risikerer vold og overgrep på den lange veien for å hente vann. Mødre som Nkatiye, sulter for at barna skal få den lille maten de har, og mister morsmelken. Mødre som Timoro, som frykter at tørken også skal ta barna deres.  Mødre som Timoro som frykter at tørken også skal ta barna deres.  

Mange barn står i fare for å dø hvis vi ikke hjelper nå. 

Amino fra Somalia sitter på jordgulvet i teltet der hun og barna bor, og har babyen sin på fanget. Foto: SOS-barnebyer

- Jeg frykter at tørken tar barna mine.

(Timoro, mamma fra Etiopia)

I denne sultkatastrofen jobber vi både med nødhjelp og langsiktige tiltak. Med din støtte kan vi sammen:

 • dele ut mat og morsmelkerstatning
 • sikre tilgangen til mat og dekke andre grunnleggende behov  
 • øke tilgangen til bærekraftige vann-, sanitær- og hygienetjenester  
 • gjenforene de som er kommet bort fra familien sin og gi alternativ omsorg til barn, der foreldrene ikke klarer å ta vare på dem  
 • gi husly og støtte til barn og familiene deres  

* Dine gaver vil bli brukt der behovet er størst.  

- Det finnes ikke gress, ingen melk eller kjøtt, og ingen penger til å kjøpe mat.

Nkota (15 år)

Bli fast giver i SOS-barnebyer:

Som fast giver for SOS-barnebyer bidrar du med en månedlig gave for at ingen barn skal være alene. Din faste støtte kan: 

 • hjelpe barn rammet av sultkatastrofer
 • gi barn som trenger det en ny familie
 • gi barn omsorg
 • styrke familier slik at de kan ta vare på egne barn
 • hjelpe oss i å jobbe for barns rettigheter
 • hjelpe barn på flukt

Din gave bidrar på mange fronter og der behovet er størst. 

Vår nødberedskap og langsiktige tiltak omfatter 300 000 barn og familier i fire land på Afrikas Horn: Etiopia, Kenya, Somalia, og Somaliland.