Kart over Afrika med alle SOS-barnebyene markert med logo-ikoner.

Land i Africa

Africa

SOS-barnebyer i Afrika

2016

  • 24 149 barn og unge ble støttet gjennom SOS-familier og ungdomsprogrammer
  • 153 840 mennesker fikk støtte gjennom familieprogrammer
  • 73 200 barn og unge fikk støtte til skolegang og utdannelse

Les om

Utfordringer i Afrika

Barn uten omsorg

I Afrika, særlig sør for Sahara, finner vi flere av de landene i verden hvor befolkningen er mest utsatt for fattigdom, analfabetisme, vold og epidemiske sykdommer som hiv og aids. Dette står i veien for utvikling. Utfordringene fører også til at barn opplever omsorgssvikt og død.  

Dårlige levekår for barn

Levekårene er fremdeles dårlig for mange barn i flere afrikanske land. I de landene som har eller har hatt problemer med krig, konflikter og naturkatastrofer, er barn spesielt utsatt for omsorgssvikt, mangel på gode helsetjenester og utdanning. Mange har også dårlig tilgang på mat og rent drikkevann. Politisk uro og ustabilitet gjør at mange land ikke kan oppfylle FNs konvensjon om barns rettigheter.

Krig ødelegger barn

Krig gjør barn hjemløse og foreldreløse, ødelegger skoler, helsetjenester, infrastruktur, og jordbruksareal, fører til mindre tilgang på næringsrik mat og rent vann. Barn som blir barnesoldater frarøves barndommen, mister skolegang og stigmatiseres ofte.

Klimaendringer truer befolkningen

Klimaendringer truer livsgrunnlaget, og fører til større og hyppigere naturkatastrofer som tørke og flom. Uforutsigbar nedbørsmengde har store negativ effekt på produksjonen i landbruket og husdyrholdet. En stor del av befolkningen som bor på landsbygda er direkte avhengig av landbruk for inntekter og matvaresikkerhet. Få arbeidsmuligheter utenfor landbruket, gir bønder svært få alternative muligheter for å skaffe mat og inntekter.

Barn mister foreldre i aids

Hiv- og aidsepidemien har også ført til at mange barn er foreldreløse, og i enkelte områder er en hel foreldregenerasjon i ferd med å dø. Fattigdom gjør at svært mange dør fra barna sine tidlig. Med næringsrik mat, medisiner og god helseoppfølging kan hiv-positive lever lenger. Det er også et stort behov for utdanning av god kvalitet og utbedring av helsetilbud for barn slik at de ikke dør av sykdommer som enkelt kan behandles.

Stor andel analfabeter

27 prosent menn og 42 prosent kvinner er analfabeter. Krav om skolepenger og skoleuniform, dårlig kvalitet på undervisningen, undervisning på annet språk enn morsmål, barn som må hjelpe familien med å skaffe inntekt og mangel på likestilling er faktorer som gjør at Afrika er det kontinentet med høyest andel analfabeter.