Gå til hovedinnhold

Du kan forandre barns liv

Altfor mange barn er alene, og får ikke den omsorgen de fortjener og har rett på. Bli med på å gjøre en forskjell for barna som trenger det mest.

Tre måter å støtte barna på

Bli SOS-fadder

Bli SOS-fadder

Som fadder for en hel barneby støtter du alle barna der.

Bli fast giver

Bli fast giver

Som fast giver bidrar du der behovet er størst.

Gi en donasjon

Gi en donasjon

Gi trygghet og omsorg som gave og snu et liv.

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Derfor er vi til

Les mer om:

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon

Vi har over 500 barnebyer i hele verden

Africa Americas Europe Asia Oceania