Gå til hovedinnhold

90 barn i SOS-barnebyen i Ngabu

Det bor nå 90 barn i barnebyen I Ngabu, 47 jenter og 43 gutter. 23 av barna går i barnehagen og 67 går på skolen. Relasjonene mellom SOS-mødre og barna har utviklet seg svært godt.

26. januar 2018

Barna fra barnebyen gjør det svært godt i skolen, til stor inspirasjon for de som jobber i prosjektet, fordi de ser at det nytter.

Stor aktivitet på lekeområdene

Lekeområdene i og rundt barnebyen brukes mye av barna fra barnebyen sammen med barna fra lokalsamfunnet. De har etablert eget fotballag og basket ballag som er sammensatt av barn fra barnebyen og fra lokalsamfunnet. SOS-moren i hus nr. 12 er trener for fotballaget.

Integrering

Lokalsamfunnet rundt barnebyen ser på denne som en del av lokalsamfunnet, fordi det ikke finnes noen restriksjoner i samhandlingene mellom SOS-familiene og de øvrige familiene i landsbyen rundt barnebyen. Familier og personer fra lokalsamfunnet brukere vannposten som er i barnebyen, det finnes også en brønnkomité som ledes av en dame fra nabolandsbyen.

Følgende hendelser understreker det gode forhold og samhørigheten mellom barnebyen og naboene i landsbyen i Ngabu:

  • Barnebyen var vertskap for et møte sentrale helsemyndigheter gjennomførte for å skape oppmerksomhet rundt forebygging av kolera.
  • SOS-mødrene deltar på møter som blir sammenkalt av de tradisjonelle lederne. For eksempel deltok de for noe tid siden i en landsbydugnad for å utbedre et brønnhull.
  • Både barn og foreldre fra landsbyen og fra SOS-familiene besøker og hjelper hverandre når noen blir syke.
  • Familier fra barnebyen og fra landsbyen besøker hverandre og spiser sammen fra tid til annen.
  • Møter etter gudstjenestene blir avholdt i barnebyen når det er familier fra barnebyen som deltar i gudstjenesten

For tiden er det svært varmt i Ngabu. Familiene er nå travle med å beplante og dyrke sine åkrer.

Barna fra barnebyen deltar i lokalsamfunnet på lik linje med andre barn, de har venner og omgang med barn fra hele det lokale miljøet.
På en bryllupsseremoni i Ngabu er barna fra SOS-familiene gjester på lik linje med øvrige. Bryllupsfesten ble beskrevet som en av de aller be
Jenter fra landsbyen henter vann i en brønn tilhørende barnebyen, mens en av jentene fra en SOS-familie venter på tur.
En bonde er opptatt med å luke i sin maisåker. Både i og utenfor barnebyen motiveres folk til å dyrke egne grønnsaker.
Utbredelsen av et skadeinsekt som spiser av avlingene har gjort at myndighetene har erklært katastrofe i 20 av 28 distrikter i Malawi, Ngabu tilhører et av disse katastrofeområdene.