Gå til hovedinnhold

7 tegn på at du er en god forelder

Ubetinget kjærlighet, evne til å lytte og vilje til å si unnskyld. Her er noen kjennetegn på gode foreldre.

1. Du stoler på magefølelsen

Det finnes utallige stemmer, både i nære omgivelser og gjerne også i ulike fora på nett, som har bestemte meninger om hva slags forelder du bør være. I de fleste tilfellene bør du overhøre dem, og heller lytte til din egen magefølelse, mener ekspertene. Det er ingen fasit for det å være foreldre. Derfor trenger du heller ikke å bry deg om de som er uenige med deg. 

2. Du er interessert og lyttende

Du tar deg tid, oppfordrer barnet til å fortelle mer og viser med ansiktsuttrykk og oppfølgende, åpne spørsmål at du setter pris på alt han eller hun forteller. Du følger barna dine i sosiale medier og vet hva slags apper og spill de liker.

3. Du tar barnets følelser på alvor

Barna dine kan få raseriutbrudd, være trassige og få gråteanfall i de mest utenkelige situasjoner. Du vet at følelser som redsel, sorg, sinne eller frustrasjon er helt naturlig å ha, og at de kan være uttrykk for helt andre følelser. Du vet at barnet ditt viser sinne når det kanskje mest av alt er redd, og derfor trøster du og prøver å hjelpe det til å gjenkjenne vanskelige følelser. Det gjør barnet ditt bedre rustet til å hanskes med lignende følelser en annen gang. Du forteller gjerne barnet ditt om situasjoner der du gruer deg, som å skulle gjøre noe nytt på jobben. Og du forklarer at selv om det er greit å kjenne redsel, så kan det være fint å utfordre seg selv og oppleve at de ikke var så skummelt likevel.

4. Du lærer barna dine å passe egne behov

Dagens foreldre lever en hektisk hverdag med barn, jobb og sosiale forpliktelser. Relasjonen mellom familiemedlemmer i dag, har flere likhetstrekk med nære vennskapsrelasjoner enn den tradisjonelle foreldre/barn-relasjonen. Vi liker å henge sammen som familie.

Men som forelder er du også klar over at du trenger rom og tid til å gjøre ting bare for deg selv. Det gjør deg til en bedre mamma eller pappa fordi du da henter ny energi og samler krefter. Samtidig viser du barnet ditt verdien av å ikke bli for selvoppofrende og at det er greit å stå opp for egne behov. 

God og omsorgsfull SOS-mor

5. Du gjør feil og sier unnskyld til barnet ditt

Foreldre er ikke supervesener. Du er et helt vanlig menneske som gjør både små og store feil. Det er greit, så lenge du sier unnskyld og prøver å forbedre deg.

Tidligere generasjoners foreldre var allvitere som bestemte. Dagens foreldre har et mye mer nyansert selvbilde. De tør å utfordres og vise usikkerhet, forstår at de kommer til å gjøre feil – og at det er helt greit. 

6. Du er barnets trygge base

Forskning viser at dagens unge har en langt sterkere orientering mot hjemmet. Noe av det viktigste for at et barn skal vokse opp til å bli en trygg voksen, er at det har en trygg tilknytning til deg som forelder eller omsorgsperson. En trygg tilknytning er når du møter barnet ditt med varme, og har dets behov som utgangspunkt, hjelper det med å regulere følelser og er en trygg base som barnet kan komme til og få trøst. 

7. Du gir barna dine ubetinget kjærlighet

- Barn gjør som de voksne gjør. Derfor er det slik at når et barn blir avvist lærer det å avvise egne og andres følelser. Barn som blir møtt med avvisning slutter ikke å elske sine omsorgspersoner, men de slutter å elske seg selv, skriver EQ-terapeut, spesialpedagog og grunnlegger av EQ Institute, Herdis Palsdottir på sin blogg.

Den gode forelder møter barnet sitt med betingelsesløs kjærlighet som både har rom for feilhandlinger og uenighet. 

Kilder: nrk.noOppvekstrapporten 2013Aftenposten.noItromso.noforskning.noungdata.nobufdir.no