Gå til hovedinnhold

Runder 100 millioner kroner til de barna som trenger det aller mest

Lotteriinntektene fra Postkodelotteriet er på kort tid blitt en viktig inntektskilde for SOS-barnebyer som siden 2018 har mottatt over 100 millioner fra veldedighetslotteriet.

19. august 2022

Postkodelotteriet har samlet inn penger til SOS-barnebyer siden 2018. Fredag mottok organisasjonen en sjekk på nesten 23 millioner kroner.

– Dette er enda et bidrag fra alle som har lodd i Postkodelotteriet, sier lotteriets ambassadør Tom Stiansen.

Til vanlig deler han og Jorun Stiansen ut gevinster til vinnere over hele Norge, men fredag var det generalsekretærene i WWF og SOS-barnebyer som mottok sjekker fra de to ambassadørene.

Forutsigbare inntekter i en uforutsigbar verden

Den stadig økende strømmen av midler fra Postkodelotteriet er ikke øremerket, og dermed står organisasjonene fritt til å bruke pengene der de trengs aller mest.

SOS-barnebyer arbeider for at barn over hele verden skal få vokse opp med omsorgsfulle voksne rundt seg. I en tid der svært mange barn og familier i Ukraina har et akutt behov for hjelp, har organisasjonen og lokale samarbeidspartnere mobilisert for fullt i det krigsrammede landet.

Men krigen i Ukraina har også enorme konsekvenser langt utover egne landegrenser. Flere afrikanske land er berørte gjennom økte priser på mat og drivstoff. På toppen kommer klimarelaterte katastrofer som rammer allerede svært marginaliserte familier.

Et sammenfall av kriser

Her bidrar ikke SOS-barnebyer bare med akutt nødhjelp som mat og vann, men også psykososial støtte, samt å bygge opp igjen et mer motstandsdyktig og bærekraftig jordbruk.

– Pengene fra Postkodelotteriet betyr mye for oss i denne uforutsigbare situasjonen. De har bidratt til at vi har kunnet mobilisere raskt under den humanitære krisen i Ukraina.  Flere sammenfallende kriser gjør at det over hele verden er et stort behov for våre tiltak for barn og familier som er i en svært vanskelig livssituasjon. Ved hjelp av blant annet disse midlene kan vi gjøre en innsats også de stedene som ikke nødvendigvis har verdens søkelys på seg, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.