Gå til hovedinnhold

Beskyttelse av barn i krig og katastrofer

Barn er i en svært sårbar situasjon når krig og katastrofer oppstår. Vår første prioritet er å beskytte og ta vare på dem.

Når en krisesituasjon inntreffer kan vi, i land der vi allerede er etablert, raskt komme i gang med nødhjelpstiltak. Dette klarer vi fordi medarbeiderne våre har lokalkunnskap og erfaring fra området som blir rammet, og de er drillet i katastrofeberedskap og nødhjelpsarbeid. Barn er i en svært sårbar situasjon når krig og katastrofer oppstår. Vår første prioritet er å beskytte og ta vare på dem og sørge for at rettighetene deres blir ivaretatt.

Jente i rosa genser og mørkt halvlangt hår står i et rom med slitte murvegger. Foto: SOS-barnebyer

Vi er der før, under og etter - for barna

Vi dekker de grunnleggende behovene først, med utdeling av mat, vann og andre nødvendige ting. Vi er spesialister på beskyttelse og omsorg for barn, og tar vare på de som har kommet bort fra, eller har mistet foreldrene sine. Barn som er traumatisert, får støtte og oppfølging av kompetente fagfolk. Etter at den akutte katastrofen eller krigen er over, fortsetter vi vårt langsiktige arbeid for å bidra til at de som har mistet alt kan bygge opp livet sitt igjen.

Jente i hvit t-skjorte og rosa skjørt fyller vann på ei kanne, fra en vannpost. Foto: Cornel van Heerden

Et trygt sted for lek

Når et barn blir revet ut av sine trygge, vante omgivelser på grunn av krig eller katastrofe, er det viktig å gjøre plass til lek midt i alt kaoset. Lek er barnas fremste verktøy for å bearbeide vonde opplevelser og forebygge langvarige traumer. Derfor oppretter vi områder eller sentre hvor barna kan leke og utfolde seg og bare være barn, såkalte trygghetssoner. Dette gir også foreldrene et pusterom.

En medarbeider fra SOS-barnebyer sitter på gulvet og bygger med klosser sammen med en gutt med mørkt hår og blå genser. Foto: Katerina Ilievska

Behandle traumer

Mange barn som opplever katastrofer eller krig mister alt, venner, familie, hjemmet og livet de levde. De bærer på en tung bagasje med sorg og bekymring etter brutale hendelser. Medarbeiderne våre har en solid faglig bakgrunn for å kunne møte og støtte barn og unge som sliter med traumer. God oppfølging så tidlig som mulig er viktig for å unngå langvarige, i verste fall livsvarige, traumer.

Tre jenter sitter på bakken og spiser mat de har fått utdelt i plastbøtter. Foto: SOS-barnebyer Syria

Samarbeid med andre

Når det er behov for det, bistår SOS-barnebyers internasjonale nettverk og ressurser i naboland i nødhjelpsarbeidet. SOS-barnebyer samarbeider i tillegg med lokale og nasjonale myndigheter, og som oftest ved store katastrofer er vi helt avhengig av å også ha et godt, gjensidig samarbeid med andre organisasjoner.

Vårt nødhjelpsarbeid

  • Sørge for at tilgangen til mat og andre grunnleggende behov blir dekket, enten ved å dele ut mat, matkuponger eller kontantstøtte.
  • Gi midlertidig, alternativ omsorg til de barna som ikke har noen som kan ta vare på dem.
  • Støtte og oppfølging av barn som er traumatisert.  
  • Pådriver for at barns rettigheter blir ivaretatt også i en ekstremt utfordrende situasjon. 
  • Støtte til SOS-barnebyers fosterfamilier som må flyktet fra utsatte områdene.  
Ukraina:

Ukraina:

SOS-barnebyers tilstedeværelse i Ukraina over tid, viste seg særlig i krigens første fase å ha vært helt avgjørende.

Afrikas Horn:

Afrikas Horn:

— Noen av barna som blir lagt inn her, har fått tilstanden stabilisert og normalisert bare i løpet av ti dager.

Lek motarbeider traumer:

Lek motarbeider traumer:

I kriser prøver vi å gi barn så mye normalitet som mulig. Vi sørger for at de kan leke, uttrykke seg gjennom kunst og kjenne på håp.