Gå til hovedinnhold

Ukraina: Kampen for å overleve vinteren

Med kuldegrader ned mot minus 20 gjennom vinteren, er den humanitære krisen i Ukraina i en ny og dramatisk fase uten elektrisitet i store deler av landet.

22. februar 2023

Før jul meldte UNICEF at over 17 millioner ukrainere har behov for humanitær hjelp, tre millioner av disse er barn. Det er barn som både er utsatt for bombeangrep, voldelige kamphandlinger og giftige kjemikalier. De står også i fare for å bli skilt fra familien sin under flukten. De har mistet friheten, de har ikke identitetspapirer og de får ikke gått på skole.

Den nye bølgen av russiske angrep mot kritisk infrastruktur, har i tillegg gjort at store deler av Ukraina har gått inn i vintermånedene uten elektrisitet. Og vintrene i Ukraina kan bli kalde.  

– Å hjelpe mennesker gjennom vinteren, mennesker som bor i ødelagte områder uten strøm, det blir det store fokuset fremover. Temperaturen vinterstid i Ukraina har variert veldig, men det kan bli veldig kaldt, sier Serhii Lukashov, nasjonaldirektør for SOS-barnebyer i Ukraina. 

bilde

Selv om SOS-barnebyer har evakuert alle sine ansatte fra de sterkest berørte krigsområdene, samarbeider vi med lokale frivillige og humanitære organisasjoner og sørger for avgjørende nødhjelp der den trengs som mest. 

– Det hjelper veldig at vår organisasjon er så godt kjent i Ukraina. Vi hadde et godt rykte fra før krigen brøt ut, og det har gjort at vi har fått til mange viktige samarbeid, forteller Lukashov. 

 – De lokale organisasjonene vi samarbeider med, sørger for at mennesker som bor i de farligste områdene i Ukraina får nødhjelp gjennom kontantstøtte fra oss. De driver også midlertidige overnattingssentre og hjelper folk å evakuere.  

Har reddet mange barn

SOS-barnebyers tilstedeværelse i Ukraina over tid, viste seg særlig i krigens første fase å ha vært helt avgjørende. Lokalt ansatte var godt forberedt på at verst tenkelig scenario kunne inntreffe, og brukte imponerende kort tid på å sette i sving et stort apparat.  

– Vår første reaksjon var naturlig nok sjokk og fortvilelse, men ganske fort klarte vi å komme i gang med det viktigste: å evakuere barn som var ved frontlinjen og i områdene som først ble berørt. Fosterfamiliene som vi finansierer og følger opp ble evakuert, men vi sørger også for at alle andre fosterfamilier ble evakuert. Totalt ble 1395 fosterbarn og foreldre fraktet til trygge områder.  

– Pengene fra SOS-barnebyers nødhjelpsfond ble det umiddelbart bruk for i de første kritiske ukene, sier Lukashov, som er stolt over hva hele organisasjonen har fått til: 

– Det har vært ekstremt harde og tøffe tider, men vi har reddet mange barn. 

Langsiktige behov for barn

Mange av fosterfamiliene og flyktningene SOS-barnebyer hjelper, har mistet alt de eier og har fått tre måneder med kontantstøtte rett og slett for å overleve. I tillegg til 14 ulike samarbeid rundt om i landet, har SOS-barnebyer startet opp fem egne sosialsentre i Ukraina. Her gis det blant annet mental helsehjelp til barn og foreldre berørt av krig.
 
– I tillegg har vi mobile team med psykologer som reiser til mer avsidesliggende områder hvor det er mange internt fordrevne. Der er det mennesker i sjokk og med store traumer. Totalt har 17 000 mennesker fått psykologisk helsehjelp av oss i løpet av det første året med krig, forteller Lukashov.
 
SOS-barnebyer vil også fremover ta seg av barn som har blitt skadet i krigen og som vil ha behov for hjelp over tid. Utover den akutte behandlingen på sykehus, står disse barna og familiene deres helt på bar bakke.
 
 – Dette er en stor utfordring. Det er så langt 240 barn som kommer til å få støtte fra oss til langsiktig behandling, men dessverre vet vi at dette behovet kommer til å øke kraftig. 

Dette gjør vi:

  • Støtte og oppfølging av barn som er traumatisert.  
  • Støtte til SOS-barnebyers fosterfamilier som har flyktet fra de mest utsatte områdene.  
  • Tilbyr oppfølging gjennom sosialsentre.  
  • Pådriver for at barns rettigheter blir ivaretatt også i den ekstremt utfordrende situasjonen. 
  • Støtte til internt fordrevne familier med barn, for å forebygge familieseparasjon og at barna havner på institusjon.  
  • Utdeling av mat, vann og hygieneartikler. 
  • Bistår med økonomisk støtte og matkuponger. 

Til sammen har vi støttet nesten 250 000 barn og familier.