Gå til hovedinnhold

Medvirkningsworkshop

SOS-barnebyer vil, sammen med unge innbyggere i norske kommuner, løfte dialogen om hva som skal til – akkurat der de bor, for sikre at enda flere barn får en god barndom.

For SOS-barnebyer er sterke lokalsamfunn både et helt konkret mål og et middel i arbeidet med å gi hvert enkelt barn en trygg oppvekst og en bedre framtid. 

SOS`en  i SOS-barnebyer, henspiller ikke på det internasjonale nødsignalet SOS, som svært mange tror. Det er en forkortelse for «societas socialis», som er latin og betyr sosialt samfunn. Det forteller hvor utrolig viktig vi anser at det sosiale fellesskapet i lokalsamfunnet er for barns mulighet til en god oppvekst.

Sterke engasjerte fellesskap er selve motkraften til utenforskapet.

Målsetning med medvirkningsprosjektet: 

  • Elevene skal lære om, og reflektere rundt, betydningen av omsorg, fellesskap og tilhørighet.
  • Få konkrete tips til hvordan de kan agere når de opplever at urett begås mot dem selv eller andre barn/ungdom.
  • Løfte ungdoms ideer om hva som skal til der de bor for at flere skal få en god oppvekst. Det kan være alt fra enkeltaktiviteter på skolen til større lokale samarbeidsprosjekter.  

Med oss på laget har vi både psykologspesialist Hanne Wittrup Djup og artisten Warith Salti Mbaruk som med sin bakgrunn som flyktning og fosterbarn vet mye om det å stå alene.  

Prosjektet består av følgende deler:

  • En verktøykasse med veiledningsflyer til lærer, aktivitetstips, artikler, samt filmsnutter med relevante temaer med psykolog Heidi Witrup Djup
  • En introduksjonsøkt på en skoletime. Undervisningsmateriellet består av en film og en enkel, effektiv PowerPoint- presentasjon.
  • Hjemmelekse – elevene klekker ut ideer til prosjekter/tiltak som kan gjøres på skolen og lokalt slik at flere barn får et aktivitetstilbud og/eller et styrket nettverk rundt seg
  • Workshopøkt. Elevene settes i grupper, bryner ideene sine på hverandre og enes om en til to ideer per gruppe som de mener vil ha best effekt. Disse løftes videre til den skolen har utpekt skal ta dette videre. For eksempel elevråd/FAU for tiltak som omhandler skolen, ungdomsråd, oppvekstsjef eller frivilligsentral for prosjekter som omhandler lokalsamfunnet.
    Noen prosjektideer kan være av en slik karakter at elevene selv utfordres til å realisere dem, enten gruppevis eller som et klasseprosjekt. For eksempel kan skoler som har SAMMEN skole utfordres til å velge seg et slikt prosjekt å jobbe med.

Påmelding medvirkningsworkshop