Gå til hovedinnhold

Sri Lanka – barna trenger nødhjelp

Sri Lanka sliter med den verste økonomiske krisen de noen gang har opplevd siden uavhengigheten i 1948. FN anslår at halvparten av barna som bor i landet trenger nødhjelp.

01. november 2022

Ifølge World Food Program er 6,3 millioner mennesker berørt av den humanitære krisen. Det er akutt mangel på mat, medisiner, gass og drivstoff fordi landet ikke lenger er i stand til å betale for importen av disse livsviktige varene. Krigshandlingene i Ukraina får også store konsekvenser: 44 prosent av all hvete landet importerer kommer fra Ukraina og Russland, og 18 prosent av alle avlingene av svart te blir eksportert til disse landene, nå har alt stoppet opp. Situasjonen vil sannsynligvis forverres på grunn av høyere inflasjon, stor økning i arbeidsløshet, økte matvarepriser og svak kjøpekraft.

Den økonomiske, sosiale og politiske krisen gjør at barn har behov for spesiell beskyttelse og omsorg.

Gjennom denne krisen gjør foreldre sitt beste for å ta vare på barna sine på kort sikt. Mange har solgt husdyr eller eiendeler for å få litt disponibel inntekt. Dette sikrer at de kan kjøpe nødvendige varer som drikkevann og mat, og at barna kan fortsette å gå på skolen.

Familier har et akutt behov for støtte.

Familier driver også med små sidebedrifter fordi det ikke er noen pålitelig inntektskilde. De lever fra den ene dagen til den andre, og flertallet er avhengige av rasjoner. Dette er imidlertid ikke en bærekraftig løsning.

Sykehus klarer ikke å opprettholde driften

Å opprettholde normal drift på sykehusene er vanskelig når de mangler medisinsk utstyr og medisiner, og med 10-13 timer lange strømbrudd og mangel på gass får dette fatale konsekvenser. På grunn av drivstoffmangel har offentlig transport stoppet opp, noe som påvirker viktige samfunnsfunksjoner. I tillegg har myndighetene, på grunn av den økonomiske situasjonen, trappet ned hjelpen til de som har størst behov, redusert skolemåltider og mat til underernærte barn.

Tilbakebetaling av den enorme utenlandsgjelden er en fjern drøm.

Landbruk sysselsetter 30 prosent av befolkningen på Sri Lanka. Denne sektoren krever at myndighetene griper inn for å øke kapasiteten, for blant annet å redusere importen av matvarer.

SOS-barnebyer Sri Lanka fortsetter nødhjelpsarbeidet

SOS-barnebyen øker støtten til de mest sårbare barna, unge og familier. Vi samarbeider med lokalsamfunn for å beskytte barna og sørger for at familier har tilgang til mat og får dekket andre grunnleggende behov. Vi støtter barn slik at de kan klare å fortsette å gå på skole.

 • Sørge for at tilgangen til mat og andre grunnleggende behov blir dekket, enten ved å dele ut mat, matkuponger eller kontantstøtte.
 • Mødre med små barn får morsmelkerstatning og babygrøt som et supplement.
 • Styrke småskala landbruk ved å dele ut frø og korn for dyrking, og husdyr som kan bidra til å gi ernæring.
 • Støtte til skolegang og utdeling av skolemateriell og -sekker.
 • Gi midlertidig alternativ omsorg til de barna som ikke har noen som kan ta vare på dem.
 • Fortsette arbeidet for at barns rettigheter og beskyttelse blir ivaretatt.
Gampolage Shanika Fonseka, mor til tre barn, sitter med den yngste sønnen på to år på fanget. Foto: Pearl Sandhu

– Vi har fått tørrvarer fra SOS-barnebyer, og viktigst er melkepulver til barna våre. Det hjelper oss til å overleve.

Gampolage Shanika Fonseka, mor til tre barn

Fram til nå har SOS-barnebyer på Sri Lanka bidratt til at:

 • 61 000 barn og familier har fått hjelp
 • 2 800 familier, som allerede er en del av SOS-barnebyers program som jobber forebyggende, har fått støtte.
 • 8 000 nødhjelpspakker har blitt delt ut
 • 800 familier har fått mat eller matkuponger
 • 800 familier har fått støtte slik at de skal klare å livnære seg selv

Støtt dette arbeidet
👇