Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyer har evakuert barn fra Gaza til Betlehem

SOS-barnebyer har evakuert 68 barn sammen med deres omsorgspersoner fra Gaza til Betlehem på Vestbredden. Samtidig skaleres arbeidet for barn og familier som trenger beskyttelse og hjelp i Gaza opp.

12. mars 2024

– Dette er barn som SOS-barnebyer i Palestina har omsorgsansvaret for, og som er blitt tatt vare på av fosterforeldre i SOS-barnebyer siden før krigen begynte, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge.

Skalerer opp i Rafah

Barn og omsorgspersoner blir nå innkvartert i SOS-barnebyers lokasjon i Betlehem på Vestbredden. Samtidig fortsetter arbeidet for barn og familier i Gaza. 

 – Våre sosialarbeidere, helsepersonell og pensjonerte fosterforeldre som er igjen i Rafah fortsetter og forsterker den humanitære innsatsen som også involverer ivaretakelse av internt fordrevne flyktninger. Evakueringen av de 68 barna gjør også at vi kan ta imot flere av de barna og ungdommene FN nå anmoder oss om, sier Sissel Aarak.  

Fremdeles kritisk for mange barn

De siste månedene har teamet med sosialarbeidere og psykologer i Gaza nådd ut til flere tusen familier med blant annet kontantstøtte og mental helsehjelp. Med hjelp fra innsamlede midler, har SOS-barnebyer i Palestina også kunnet hente tilbake pensjonerte fostermødre for å ta imot nye barn som er blitt alene som følge av krigshandlingene.  

–  Samtidig er det viktig at vi ikke glemmer de tusener av barn som fortsatt er eller risikerer å bli alene i Gaza, og som er aller mest utsatt i den humanitære katastrofen som nå utspiller seg, sier Sissel Aarak.  

Lang tilstedeværelse

SOS-barnebyer Palestina har vært virksomme i Gaza og på Vestbredden siden 1960-tallet. I tillegg til å ta vare på barn som er alene, jobber de forebyggende med utsatte familier i lokalsamfunnet slik at flere barn kan bli værende og vokse opp i sin egen familie.  

Les mer om hvordan SOS-barnebyer i Palestina jobber nå for å beskytte barna.