Gå til hovedinnhold

Siste nytt fra Viet Tri

De sosiale og økonomiske forholdene i Viet Tri gjør arbeidet til SOS-barnebyer spesielt viktig. SOS-barnebyers tilbud om utdanning, opplæring og støtte til barn og ungdom er med på å bedre livet til mange i lokalområdet. Utover SOS-barnebyen får over 1300 barn og ungdom i lokalsamfunnet støtte fra barnebyen gjennom tilgang på barnehage, skole og yrkesopplæring.

14. juni 2018

Sosiale forhold i Viet Tri

Til tross for Vietnams betydelige økonomiske framgang de siste par tiårene, lever mange familier i regionen fortsatt i fattigdom. Ekstremvær og tørke bidrartil dårlige leveforhold og minoriteter og familier i avsidesliggende områder er særlig utsatte. Mange barn har ikke tilgang på utdanning, i tillegg er også menneskehandel i denne regionen en stor utfordring.

Til tross for ulike tiltak fra regjeringens side, som for eksempel å øke produktiviteten i jordbruket, fortsetter mange familier i Phu Tho-provinsen å leve i fattigdom. Særlig etniske minoriteter og personer som bor på bygda sliter med å dekke helt grunnleggende behov som mat og helsetjenester.

Også i selve Viet Tri City er det mange familier som sliter med å få endene til å møtes, og barna lider under dette. Blant annet er utdanning utilgjengelig for mange, for selv om de ikke må betale skoleavgift har de ikke råd til kostnader til transport, bøker og uniformer. I tillegg er det også vanskelig å få tilgang til helsetjenester.

De sosiale og økonomiske forholdene i Viet Tri gjør arbeidet til SOS-barnebyer spesielt viktig. SOS-barnebyers tilbud om utdanning, opplæring og støtte til barn og ungdom er med på å bedre livet til mange i lokalområdet.

I SOS-barnebyen i Viet Tri bor det i dag 155 barn. Foto: Benno Neelman
I SOS-barnebyen i Viet Tri bor det i dag 155 barn. Foto: Benno Neelman

SOS-barnebyen i Viet Tri

I SOS-barnebyen i Viet Tri bor det i dag 155 barn. 126 av disse barna bor i 15 SOS-familier. Barnebyen har 15 mødre og 4 assistenter. Barnebyen gir ungdommene i 9.-12. klasse karrierveiledning og støtter dem i prosessen med å velge sin fremtidige studieretning. De unge lærer å utvikle realistiske perspektiver for fremtiden og lærer å ta ansvar for egne beslutninger. Flere av de eldre ungdommene som har flyttet ut av barnebyen studerer på universitet eller høyskole, mens de som har fullført sine studier har begynt i jobb.

SOS-ungdomshjemmet

I dag bor det 29 tenåringsgutter fra 15 år og oppover. Foruten å være ungdommenes hjem, er dette også et sted der ungdommene får den psykologiske og utdanningsmessige støtten de trenger. Ungdomshjemmet er kun for gutter, da jentene bor hjemme hos SOS-moren til de flytter ut av barnebyen. I tillegg til de 29 som bor i ungdomshuset, følger ungdomsarbeiderne i programmet opp 50 ungdommer som bor utenfor programmet. Av alle 79 ungdommene, er det 29 som går på videregående skole, 24 som studerer på universitetet, 2 som tar en masterutdannelse, 2 som tar yrkesopplæring og 4 som studerer på høgskolen.

32 ungdommer er i det semi-selvstendige programmet, det vil si at de har flyttet for seg selv, men at de fortsatt mottar noe støtte fra SOS-barnebyer på veien til full selvstendighet. 69 ungdommer har blitt selvstendige siden barnebyens begynnelse.

SOS-barnehagen

I desember 2017 gikk det 219 barn i barnehagen. Dette inkluderer fem barn fra barnebyen. Det jobber 16 lærere i barnehagen som er svært kompetente og dedikerte i sitt arbeid, og som elsker å jobbe med barna. De fleste lærerne er unge og entusiastiske, og samarbeider godt med hverandre. De har i løpet av 2017 vunnet flere priser for sitt gode arbeid.

Det går 1038 elever SOS Hermann Gmeiner skolen. De aller fleste av dem er barn fra lokalsamfunnet. Foto: Benno Neeleman
Det går 1038 elever SOS Hermann Gmeiner skolen. De aller fleste av dem er barn fra lokalsamfunnet. Foto: Benno Neeleman

SOS Hermann Gmeiner-skolen

På SOS Hermann Gmenier skolen går 1038 elever, fordelt på 27 klasser på grunnskole- og videregående skole. 147 av disse barna kommer fra barnebyen. Skolen i Viet Tri er kjent for høy kvalitet og et bredt spekter av fagtilbud og aktiviteter. Skolen har nylig renovert fasilitetene og oppgraderer årlig utstyr og materiell, for å sikre god og oppdatert standard for utdanning. Før ungdommene uteksamineres kontakter skolene mange bedrifter og selskaper for å bidra til gode muligheter for at studentene skal komme seg i arbeid.

I 2017 mottok studenter fra Hermann Gmeiner School mange priser for sin akademiske innsats. For eksempel, 32 studenter fra grunnskolen mottok priser for sine eksamensresultater og praktiske egenskaper. I den videregående skolen mottok 24 studenter priser for sine eksamensresultater og praktiske egenskaper. I tillegg mottok åtte studenter priser for vitenskapelig forskning og tverrfaglig kunnskap. Av andelen studenter som uteksamineres fra skolen (nær 100 prosent) begynner 65 prosent av studentene på høyskoler og universiteter.

Mange av studentene kommer fra svært fattige områder. 90 prosent av nyutdannede får jobb med stabil inntekt. Foto: Benno Neeleman
Mange av studentene kommer fra svært fattige områder. 90 prosent av nyutdannede får jobb med stabil inntekt. Foto: Benno Neeleman

SOS-yrkesskolen i Viet Tri

I 2017 ble 105 nye studenter innregistrert på skolen og 57 korttidsstudenter. Mange av studentene kommer fra svært fattige områder. Hermann Gmeiners yrkesskole har god kunnskap, entusiastiske lærere og ansatte og har et godt samarbeid med lokale myndigheter. I 2017 ble skolen tildelt "Excellent Organization" av arbeids- og sosialdepartementet. Avgangsresultater for studentene viser at studentene har oppnådd følgende resultater: Bra: 22.4 prosent, Godt: 31 prosent, over gjennomsnittet: 32.8 prosent, Gjennomsnittlig: 6.9 prosent, Dårlig: 6.9 prosent. Før studentene uteksamineres tar skolen kontakt med mange bedrifter og selskaper for å gi gode muligheter for at studentene til å komme i arbeid. Cirka 90 prosent av nyutdannede studenter har en jobb med stabil inntekt. Skolen gjør regelmessige evalueringer og investerer i å kurse og utvikle lærernes kunnskap og undervisningsmetoder.

SOS-barnebyers arbeid i Viet Tri

I SOS-barnebyen og ungdomshuset i Viet Tri bor det til sammen 155 barn. Av disse får 126 barn alternativ omsorg i 15 SOS-familier (tilsvarer 8.4 barn per hjem) og 29 ungdommer bor i ungdomshuset. I barnebyen jobber det 15 mødre og 4 assistenter.

På SOS Hermann Gmeiner’s grunn- og videregående skole i Viet Tri går det 1.038 barn fordelt på 27 klasser. 147 av disse elevene er barn fra barnebyen. I tilllegg er det 69 ungdommer som følges opp i overgangen til voksenlivet.

147 av disse elevene er barn fra barnebyen. I tilllegg er det 69 ungdommer som følges opp i overgangen til voksenlivet.

I tillegg til barna i barnebyen, får over 1300 barn og ungdom i lokalsamfunnet støtte fra barnebyen gjennom tilgang på barnehage, skole og yrkesopplæring.