Gå til hovedinnhold

Konstante behov i Gaza

Flertallet av befolkningen på Gaza er til daglig avhengig av nødhjelp for å overleve. Samtidig øker behovene hver gang den politiske situasjonen tilspisser seg og krigshandlingene trappes opp.

12. september 2022

I underkant av 2000 barn og deres families får i dag hjelp fra SOS-barnebyer i Gaza. Det er barn som har mistet omsorgen fra familien sin eller som står i fare for å gjøre det. Det er mange sårbare familier som lever på bristepunktet. Arbeidsledigheten er på over 50 prosent, og svært mange lever i fattigdom med lite håp for fremtiden. Samtidig har de med seg en konstant frykt for nye rakettangrep.

Har oppskalert programmet

For familiene som er en del av forebyggende familieprogrammene til SOS-barnebyer på Gazastripen, er matkupongene de får utdelt sentralt for å overleve. Når krigshandlingene eskalerer, som vi så i overgangen mellom april og mai i fjor, har SOS-barnebyer rigget seg slik at vi kan oppskalere og når ut til enda flere mennesker med mat enn det vi allerede gjør via programmene våre. Om folk opplevde fattigdom og sult fra før, blir det enda verre når konflikten trapper opp.

Fokuserer på pskykososialt førstehjelp

I en slik nødssituasjon fokuserer vi også på mental helse og psykososial førstehjelp. Vi har to ansatte psykologer som både gir støtte til de som trenger det og de gir opplæring til frivillige så de blir mye flere som er ute og snakker med folk. Målet med slik psykososial førstehjelp er å få ned stressnivået, prøve å skape litt normalitet, gi rom for at man kan prate ut om opplevelser og hjelpe barn i gang igjen med lek. På denne måten får vi også kartlagt hvem som har større psykiske utfordringer og som vi må henvise så de får mer hjelp.

SOS-barnebyer er svært opptatt av å ha en langsiktig tilstedeværelse og kontinuitet i programmene våre på Gaza, også med mulighet til å trappe opp når det er akutt. Det trenger den hardt prøvede befolkningen, som har få muligheter til å kjempe seg ut av fattigdom når den politiske situasjonen virker helt låst.

På besøk i Gaza møter SOS-barnebyer mange sterke skjebner. Se filmen her: