Takk for at du vil bli fadder for et barn i SOS-barnebyer!

Alle barn trenger anerkjennelse, kjærlighet og omsorg
.

SOS-barnebyer gir barn et trygt hjem, en omsorgsfull mor, en beskyttende familie og en fremtid. Du som SOS-fadder gjør dette mulig.

Et fadderskap koster 300 kroner i måneden. For barnet har dette ubegrenset verdi. 
SOS-faddere bidrar også til at sårbare familier i lokalsamfunnet får muligheten til å gi barna sine en god oppvekst, skolegang og et helsetilbud.

Du mottar jevnlig oppdatert informasjon og bilder av fadderbarnet ditt slik at du kan følge det gjennom oppveksten. Du får også muligheten til å sende brev.

TUSEN TAKK FOR AT DU GIR ET BARN EN FREMTID!

Fyll inn skjema

 
 
 
   
 
   
 
image description Velg verdensdel