Gå til hovedinnhold

Rapport: «The Power of Caregiving»

De 1000 første dagene av livet er avgjørende for hvordan man blir. Og den mentale helsen til foreldre og andre primære omsorgsgiveres er avgjørende for god barndomsutvikling. Les om andre funn i rapporten.

SOS-barnebyer har engasjert psykolog Henriette Risvoll ved Senter for krisepsykologi på Universitetet i Bergen til å skrive rapporten «The Power of Caregiving».

Bakgrunnen for rapporten

Rapporten er basert på flere hundre forskningsartikler innenfor feltet mental helse for å finne ut hvordan man på best mulig måte kan følge opp barna og utvikling deres gjennom å støtte omsorgspersoner. Det er også undersøkt hva som er risikofaktorer for barn tidlig i livet, og på hvilken måte man kan innrette arbeidet slik at disse risikoene begrenses, for eksempel gjennom SOS-barnebyers foreldrestyrkingsprogrammer.

Last ned pdf:
«The Power of Caregiving» - full versjon.
«The Power of Caregiving» - forkortet versjon.

Betydningen av god mental helse

Rapporten viser at det er estimert at 250 millioner barn aldri vil nå sitt utviklingspotensial. Det er flere grunner til dette, som fattigdom, krig, konflikt, og feilernæring, og et understudert fokus er også hvordan foreldre og andre primære omsorgsgiveres mentale helse er avgjørende for god barndomsutvikling. Det er vanskelig å være en god omsorgsgiver hvis du ikke har det bra selv, derfor er det viktig med tiltak for å støtte mental helse og psykososial trivsel.

En smilende pappa fra Mosambik løfter barnet sitt i været.

Hva er viktig for barna

De 1000 første dagene (fra unnfangelse til 2 år) er avgjørende for hvordan man blir, ikke bare som barn, men også som voksen. Hjernen gjennomgår en enorm utvikling disse årene og er svært sensitiv til miljøpåvirkninger, både uheldige og positive. Utviklingen av kognisjon, selvregulering, språk, motorikk og emosjonelle ferdigheter er også sentralt. Barnets miljø og omgivelser er av stor betydning, og strukturelle forhold er også viktige for barns utvikling.

Rammeverk utviklet av Verdens Helseorganisasjon, UNICEF og Verdensbanken

En anbefaling er å bruke det helhetlig rammeverket – Nurturing Care Framework, utviklet av Verdens Helseorganisasjon, UNICEF og Verdensbanken, mer aktivt.

Bilde av rammeverket utviklet av Verdens Helseorganisasjon, UNICEF og Verdensbanken

Denne viser hvordan de fem aspektene, ernæring, helse sikkerhet og trygghet, mulighet for tidlig læring samt å ha tilstedeværende foreldre er helt avgjørende.

Les mer om hvordan vi jobber med mental helse