Gå til hovedinnhold

– Vi må tette det digitale gapet som holder millioner av barn og unge utenfor utviklingen

Intervju med Isabelle Ringnes

346 millioner barn og unge står utenfor den digitale verden i dag. Det er et enormt digitalt gap som pandemien har gjort enda større. Barna og unge i utsatte situasjonene risikerer å falle helt utenfor den digitale utviklingen.

BAKGRUNN:

Techgründer og Chief Evangelist.

AKTUELL:

Ambassadør for SOS-barnebyer og Co-Founder av Digital Village-initiativet:

Kan du fortelle litt kort om deg selv

I dag er jeg grunnlegger og Chief Evangelist i Equality Check, en plattform som jobber for å katalysere et gjennomsiktig og likestilt arbeidsliv gjennom en datadrevet og evidensbasert tilnærming. Jeg har brent for teknologi og likestilling siden jeg begynte på masteren min i media management i New York. Da jeg flyttet hjem fra New York startet jeg TENK, et teknologinettverk for kvinner med mål om å inspirere kvinner og jenter til å lene seg inn og forme fremtiden med teknologi. På 6 år har vi etablert flere teknologileirer for unge jenter, holdt hundrevis av foredrag og vært aktive i samfunnsdebatten for å sette behovet for rekruttering av jenter i teknologi på agenda.

Hvorfor mener du det er det viktig å tette det digitale gapet?

Å forstå teknologi er en viktig del av det å forstå samfunnet og verden vi lever i. De som styrer teknologien, styrer fremtiden. Å tette det digitale gapet er helt avgjørende om vi skal unngå å bygge et enda større gap og forsterke forskjellene som allerede eksisterer i verden.

Hvilke fallgruver kommer med digitalisering, og hva er viktig for å unngå dem?

Som ung er man sårbar, og det er viktig å være oppmerksom på digital kriminalitet og mennesker som benytter plattformer for å utnytte seg av yngre og sårbare. Derfor er det viktig å gjennomføre opplæring på hvordan man bør oppføre seg på internett og skape bevissthet om hvilke trusler som finnes og hvordan man bør unngå dem.

Hva er egentlig drivkraften din?

Min drivkraft er visjonen om en verden der ingen begrenses eller diskrimineres på bakgrunn av deres identitet. Jeg vil se en verden der vi ser verdien av forskjellene våre og heier på de som er annerledes enn oss selv. Jeg brenner for en verden og et arbeidsliv der alle har like muligheter og føler seg trygge og selvsikre på at deres bakgrunn, minoritet eller majoritet, er en styrke for samfunnet.

Du er ikke redd for å bruke store ord og gå i bresjen for det du brenner for – hva er det som gjør at du tør det?

Hvis ikke meg, hvem? Hvis ikke nå, når? Jeg er ikke redd for å prøve, og min erfaring er at jo høyere mål man setter for seg selv desto lengre når man frem. Jeg nekter å dra fra denne kloden uten at jeg føler at jeg har gjort den litt bedre enn da jeg ble satt hit. Jeg er født med gode kort, og jeg vil spille dem best mulig for at generasjonene etter meg skal ha et bedre utgangspunkt enn de ville om de ble født i dag.

Mange vil kalle deg en rollemodell – hva håper du at du inspirerer til, og hvem?

Jeg håper at jeg inspirerer unge til å tørre å satse, tro på seg selv og jobbe for det de brenner for. Jeg håper at flere føler seg trygge til å være seg selv fullt og helt og føle at det er mer enn godt nok.

Hvordan har en oppvekst med trygghet og omsorg formet deg?

Jeg har vært utrolig heldig å vokse opp i et hjem med mye kjærlighet og glede. Det har først og fremst gitt meg trygghet til å gå mine egne veier og tro på meg selv, men det har også vært et fundament i min lyst til å bidra til noe som er større enn meg og mitt. Svært mange barn er født uten trygge rammer selv om alle barn fortjener det. Jeg er først og fremst enormt takknemlig og bevisst privilegiet jeg har fått. Jeg mener at hvis man blir født med privilegium har man et enormt ansvar for å stå opp for de som ikke har vært like heldig i livets lotteri.

Les mer om hvordan SOS-barnebyer jobber for å tette det digitale gapet her

To jenter sitter foran PCene sine og jobber. Foto: Paul Ako
SOS-barnebyer har etablert digitaliseringsprogrammer i mange land allerede, med gode resultater.