Gå til hovedinnhold

Bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er rammeverket og grunnpilaren for hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. 

— Bærekraftsmålene er en forsterkning av de grunnleggende menneskerettighetene, og sammen med FNs barnekonvensjon og FNs retningslinjer for alternativ omsorg danner dette rammeverket rettesnoren for arbeidet vårt, sier Katrine Vincent, fagleder i SOS-barnebyer Norge. 

Et samarbeid med oss gjør det mulig for din bedrift å bidra til bærekraftsmålene:

Banner med rød bakgrunn og hvit skrift og mennesker som holder hverandre i hendene: FNs bærkraftsmål nr. 1 Utrydde fattigdom.

SOS-barnebyer styrker familier og gjør dem i stand til å skaffe en stabil inntekt og løfte seg selv ut av fattigdom og utenforskap.

Banner med rød bakgrunn og hvit skrift og en oppslått bok med en blyant ved siden av: FNs bærekraftsmål nr. 4 God utdanning

SOS-barnebyer endrer holdninger, og gjør familier i stand til å sende barna på skole. Vi jobber også for å bedre læreforholdene og avskaffe fysisk avstraffing i skolen. I krig og katastrofer sørger vi for trygge soner hvor barn kan leke og lære.

Banner med oransjerød bakgrunn og hvit skrift og symbolet for hannkjønn og hunkjønn i samme sirkel: FNs bærekraftsmål nr. 5 Likestilling mellom kjønnene

SOS-barnebyer jobber med familier og lokalsamfunn for å endre gammeldagse holdninger til kjønnsroller, med særlig fokus på jenters rettigheter. Vi jobber for at alle barn og unge skal få de samme mulighetene uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og legning.

Banner med burgunderrød bakgrunnsfarge og hvit tekst og en graf som peker oppover: FNs bærekraftsmål nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Sammen med partnere sørger SOS-barnebyer for at omsorgspersoner og unge får relevant yrkesopplæring, støtte til etablering av småskala bedrifter og tilgang til mentorordninger.

Banner med rosa skrift og hvit tekst og et

SOS-barnebyer jobber for lovverk og praksis som sikrer like rettigheter til utdanning og helsetilbud for alle. Vi legger til rette for at familier og lokalsamfunn kan bryte spiralen av fattigdom og utenforskap, slik at fremtidige generasjoner kan bli aktive samfunnsaktører.

Blått banner med hvit skrift og en due: FNs bærekraftsmål nr. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

SOS-barnebyer styrker familier og gi råd og veiledning om barns rettigheter og foreldrerollen. Vi støtter myndigheter i etablering av gode beskyttelsessystemer for barn og forbedring av kvaliteten på alternativ omsorg, og påvirker politiske prosesser som styrker alle barns rettigheter.

Blått banner med hvit tekst og ringer hektet sammen i en sirkel: FNs bærekraftsmål nr. 17 Samarbeid for å nå målene

SOS-barnebyer samarbeider med myndigheter, næringsliv og organisasjoner for at oppnå målene, og sammen med lokale partnere styrker vi lokalsamfunn slik at flere barn og familier får en bedre livssituasjon. Å investere i gode oppvekstsvilkår for barn er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Ønsker du å vite mer om mulighetene for et samarbeid?
Ta kontakt:

Victoria Prøitz

Victoria Prøitz

Rådgiver Næringsliv og partnerskap.

Mobil: 936 91 955

Les mer om hvordan partnere jobber med bærekraft

Jobber for sosial bærekraft

Jobber for sosial bærekraft

Aktiv Eiendomsmegling bidrar blant annet til prosjektet Familiepartner - et hjelpetiltak i Norge som skal forebygge omsorgsovertakelser.

Strategiske partnerskap bidrar til bærekraftsmålene

Strategiske partnerskap bidrar til bærekraftsmålene

Grieg Foundation, Moelven og OBOS jobber med bærekraftsmålene, men har forskjellig tilnærming.