Vårt arbeid

Se animasjonsfilmen som på en unik måte viser hva SOS-barnebyer gjør for å gi barn over hele verden en trygg og omsorgsfull oppvekst.


Hvem vi hjelper

SOS-barnebyer hjelper de barna i verden som er mest sårbare – foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg.

Hvordan vi jobber

SOS-barnebyer arbeider for å gi foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg et trygt hjem – enten i egen familie eller i en SOS-familie.

Dette er en SOS-barneby

En SOS-barneby er et barne- og familiesenter med tiltak for foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg.

Om oss

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem

Barneby i Norge

SOS-barnebyer gir et nytt hjem til barn i Norge som ikke kan bo sammen med sin egen familie.

Spørsmål og svar

Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om SOS-barnebyer.