Policy: Nødhjelp

SOS-barnebyers policy for nødhjelpsarbeid er under utarbeidelse. Her kan du lese om hva SOS-barnebyer legger vekt på i nødhjelpsarbeidet. Foto: Jens Honoré
Globalt er hyppigheten og alvorlighetsgraden av naturkatastrofer dramatisk på vei opp. I tillegg har ustabile politiske situasjoner, borgerkriger og væpnede konflikter resultert i at millioner av mennesker er fordrevet fra sine hjem. Kriger og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest.

I dag er 250 til 300 millioner barn berørt av humanitære kriser og katastrofer, og det anslås at dette antallet vil øke med 175 millioner barn i året i løpet av det neste tiåret.

SOS-barnebyers policy for nødhjelpsarbeid er under utarbeidelse. Her kan du lese om hva SOS-barnebyer legger vekt på i nødhjelpsarbeidet.

Målgrupper

 • Barn som har mistet foreldreomsorg og som er berørt av en krisesituasjon.
  Enslige og adskilte barn anses som barn som har mistet foreldreomsorg inntil deres familier er funnet og gjenforening har skjedd. I denne separasjonsfasen er barna på det mest sårbare.

 • Barn som står i fare for å miste foreldreomsorgen og som er rammet av en krisesituasjon.
  Støtte til familier og lokalsamfunn gjør dem i bedre stand til å takle en krisesituasjon og gi omsorg til sine barn. Barn som blir hos familien sin er mindre sårbare.

Definisjon

Nødhjelp: En alvorlig forstyrrelse av et lokalsamfunn eller et helt samfunn som fører til utbredt menneskelige, materielle, økonomiske eller miljømessige tap og følger, og som overstiger evnen til det berørte lokalsamfunn eller samfunn å håndtere med egne ressurser.

Prinsipper

 1. Vi responderer på nødhjelpssituasjoner ved å tilby tjenester som er i hvert enkelt barns beste interesse.
  Våre nødhjelpsprogrammer fremmer barns rettigheter og sikrer grunnleggende rettigheter til overlevelse, utvikling, beskyttelse og deltakelse av barn i våre målgrupper og deres familier. Vi følger en langsiktig, deltakende og samfunnsbasert tilnærming for å redusere de negative effektene katastrofer kan ha på barn, og for å øke gjenoppbygging og utvikling. Vår innsats gjøres primært der vi allerede har eksisterende programmer.

 2. Vi holder barna sammen med familier.
  Å sørge for at barna kan vokse og utvikle seg innenfor et omsorgsfullt familiemiljø er hovedformålet  i vår nødhjelpsrespons. Effektive tiltak implementeres for å hindre at familier skilles før, under og etter at en nødssituasjon har oppstått. Før vi tar beslutninger i beredskaps- og responsarbeidet lytter vi til barnet og vurderer hans eller hennes beste interesse.

 3. Beredskap, god ledelse og koordinering garanterer en effektiv respons i nødhjelpssituasjoner.
  Beredskap og god ledelse er avgjørende for en effektiv, ansvarlig og sterk respons når en krise oppstår. Organisasjonen implementerer prosesser for å koordinere nødhjelpsintervensjoner og for å øke beredskapen mot potensielle katastrofer.

 4. Samarbeid med partnere gir mulighet for en sterkere respons.
  Partnerskap med og kommunikasjon blant sentrale aktører sikrer en koordinert og sterk respons til barn og familier som er berørt av en nødssituasjon.