Helse


Helsearbeid redder tusener

Hver dag dør 27 000 barn under fem år. Feilernæring og sykdommer som malaria, lungebetennelse, diaré og aids fratar disse barna muligheten til å vokse opp.

Hiv og aids

Hiv og aids har enorme konsekvenser for livet til millioner av barn og unge. De frarøves omsorg, en trygg oppvekst og utdanning.

Policy: Hiv og aids

Aidsepidemien berører millioner av barns liv og fremtid. Mange fratas en trygg oppvekst gjennom tap av foreldre, slektninger og andre trygge voksne på grunn av aids.