Gå til hovedinnhold

Waterfalls, Zimbabwe

Zimbabwe var tidligere et av Afrikas rikeste land, men regnes nå blant verdens fattigste land.

Zimbabwe har sett mange år med økonomisk nedgang, dårlig politisk styring og feilslåtte avlinger. Rundt 72 prosent av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, og svært mange familier og barn lever i ekstrem fattigdom. 1, 2 millioner barn er foreldreløse.

Sosiale forhold i Zimbabwe

 • 72 prosent av befolkningen i Zimbabwe regnes som fattige, og mange familier lever i ekstrem fattigdom
 • Hiv- og aidsraten for befolkningen mellom 15–49 år er på 14,3%
 • Forventet levealder i landet er 60,4 år  
 • 1,6 millioner barn i Zimbabwe er foreldreløse
 • Landet har en stor formell arbeidsledighet på opp mot 90 prosent
 • Den politiske situasjonen er svært anspent og landets myndigheter står overfor mange økonomiske utfordringer: et enormt handelsunderskudd, mangel på mat og drivstoff og den høyeste inflasjonen i verden

 

Waterfalls

Waterfalls er en forstad til Zimbabwes største by og hovedstad Harare. Det bor 2,8 millioner mennesker i Harare, og byen ligger på 1400 m.o.h. Som resten av landet, er Harare svært preget av den økonomiske og politiske krisen landet har sett over flere tiår. Svært mange barn i området har mistet sine foreldre i aids-epidemien. I tillegg gjør den vanskelige økonomiske situasjonen i landet mange foreldre ute av stand til å ta vare på sine barn. Tusenvis av barn har blitt tvunget til å slutte skolen og ty til gatene for å forsøke tjener penger for å hjelpe familien.

Kart over barnebyene i Zimbabwe.

SOS-barnebyen i Waterfalls har vært i drift siden 1989, og ble utvidet med fire familiehus i 2001.

SOS-familie

I SOS-barnebyen i Waterfalls får barn som er alene, eller har familier som til tross for støtte ikke klarer å gi god omsorg, et nytt hjem i en SOS-familie. Barnebyen består av 15 familiehus, barnebyleders hus, personalboliger, gjestehus, hus for pensjonerte barnebymødre, flerbrukshall, administrasjon, verksted og to hospits for aids-smittede SOS-barn og ansatte. Hver familie har i tillegg en egen liten grønnsakshage. Barnebyen har kapasitet til å ta vare på 180 barn.

Styrker familier

SOS-familieprogrammet i Waterfalls har vært i drift siden 2002. Programmet er norskfinansiert. Familiene og barna kommer fra Glen Norah-området, som ligger rundt SOS-barnebyen i Waterfalls. Dette er et industrielt område preget av stor befolkningstetthet og fattigdom.

Målgruppen for programmet er de fattigste familiene i nærområdet, med et fokus på barn som er ledet av barn og besteforeldre. Ved full kapasitet vil opptil 2 000 barn og deres familier få hjelp fra familieprogrammet. Målet er at familiene etter en tid skal kunne klare seg selv.

Bilder fra Waterfalls

Familieprogrammet har en rekke tilbud rettet spesielt mot familier rammet av hiv/aids. Målsetningen er å tilrettelegge for at barn får sine grunnleggende behov dekket i forhold til mat, utdanning, bosted og medisinsk behandling for å sikre barna en trygg og stabil oppvekst. Familier får økt kompetanse innen barneomsorg slik at de kan beskytte og hjelpe barna sine. Dette gjøres gjennom sikring av inntektsbringende arbeid og familierådgiving. I tillegg styrkes de lokale støtteordningene for sårbare og utsatte barn og deres familier i samarbeid med lokale myndigheter.

Tjenester som familieprogrammet tilbyr består av:

 • Helsesjekk og medisinsk behandling
 • Økonomisk og materiell støtte
 • Psykososial støtte for å styrke forholdet mellom barn og omsorgspersoner
 • Utdanningstøtte til barn for at de skal kunne begynne på skolen
 • Juridisk hjelp
 • Yrkestrening
 • Opplæring innen husholdningsbudsjett, husarbeid, matlaging og mer
 • Matvaresikkerhet og inntektskapende aktiviteter

SOS-barnebyer i Waterfalls

 • SOS-barnebyen i Waterfalls har vært i drift siden 1989
 • Barnebyen består av 15 familiehus med kapasitet til 180 barn
 • Barnebyen har også hus for pensjonerte barnebymødre og to hospits for AIDS-smittede SOS-barn og ansatte

 

 • SOS-barnehage og barneskole har begge kapasitet til 150 barn
 • SOS-sosialsenteret/familieprogrammet har vært i drift siden 2002 og vil ved full kapasitet kunne hjelpe mer enn 2 000 barn og deres familier i lokalområdet

SOS-familieprogram har positiv langtidseffekt for barn og familier

I SOS-barnebyer ser vi betydningen av god omsorg hver eneste dag. En ekstern evaluering av langtidseffekten for barn støttet av SOS-familieprogrammet i syv afrikanske land viser at:

 • 79 prosent av familiene i familieprogrammet gjør det bra i helse seks av åtte parameter på livskvalitet (omsorg, mat, skole, psykisk helse, familiens levebrød, opplevelse av misbruk/diskriminering og hvor fornøyd man er med livet).
 • Ingen av barna som deltok i familieprogrammet mistet omsorgen fra sine biologiske foreldre.
 • Programmene gir mer enn 14 euro tilbake til samfunnet, for hver euro investert.

Les også siste nytt fra Waterfalls